Η Ελεγκτική Υπηρεσία θα αποστείλει στον γενικό Εισαγγελέα και τον έφορο κρατικών ενισχύσεων, όσα στοιχεία εντοπίσει, σε σχέση με τις τροποποιήσεις στο σχέδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τις οποίες η Δημοκρατία δεσμεύεται να δίδει σε επενδύσεις Αιολικών Πάρκων 16,6 σεντ ανά κιλοβατώρα, σταθερή τιμή για 20 χρόνια χωρίς μειώσεις ανά τετραετία.

Όπως δήλωσε στη Μεσημβρινή Έκδοση του ΑΣΤΡΑ ο λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης, η Υπηρεσία του θα αποταθεί στη ΡΑΕΚ για εξασφάλιση στοιχείων που αφορούν τα πραγματικά σημερινά δεδομένα κερδοφορίας των αιολικών πάρκων για να διαφανεί κατά πόσον οι παράμετροί τους είναι εντός των ορίων κρατικής ενίσχυσης που θέτει η Κομισιόν.

Υπάρχει, ανέφερε ενδεχόμενο τιμωρίας της Κύπρου από την ΕΕ για αυτές τις αβλεψίες.

Σε περίπτωση που εκφεύγουν, είπε, υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο ανάκλησης των συμβολαίων.

Ακόμη και σήμερα, δήλωσε, ουδείς γνωρίζει ποιοι συμμετείχαν στην τεχνοκρατική επιτροπή που επέφερε τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο ούτε ποιοι έκαμαν τις μελέτες ούτε και ποιοι τις αγνόησαν.