Κόψιμο παραγωγών και ντοκιμαντέρ αλλά και αύξηση των ξένων προγραμμάτων, προνοεί ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του ΡΙΚ.

Ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος κατά 400 χιλ. ευρώ. Οι περικοπές αφορούν κυρίως το κονδύλι για τις συμπαραγωγές και την παραγωγή ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι μειωμένο κατά 350 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, το κονδύλι για τη μετάδοση ξένου προγράμματος είναι αυξημένο κατά 50 χιλ. ευρώ. Επίσης, το κονδύλι για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού είναι μειωμένο κατά 50 χιλ. ευρώ, ενώ και το κονδύλι για τα έξοδα υγείας και ασφάλειας (π.χ. απολύμανση χώρων) είναι μειωμένο κατά 30 χιλ. ευρώ. Ακόμη, το κονδύλι για το αρχείο είναι μειωμένο κατά 20 χιλ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, το ΡΙΚ θα επανέλθει με συμπληρωματικό προϋπολογισμό «για να προωθηθεί στοχευμένα η ενίσχυση των παραγωγών που αφορούν τον πολιτισμό και τις εγχώριες παραγωγές, αλλά και πρόσθετες συνεργασίες με τοπικούς και ξένους φορείς.

Μας έχεις Like στο Facebook ;