Ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνητή νοημοσύνη στην ΕΕ

Ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνητή νοημοσύνη στην ΕΕ

Τον Οκτώβρη του 2020, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν για τη μελλοντική πορεία της ψηφιακής μετάβασης ως βασικό στυλοβάτη της ανάκαμψης της ΕΕ από τη νόσο COVID-19 και την προαγωγή νέων μορφών ανάπτυξης. Κάλεσαν την Κομισιόν να υποβάλει, έως τον Μάρτιο του 2021, μια ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πυξίδα η οποία θα καθορίζει τις συγκεκριμένες ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030. Συμφώνησαν δε ότι τουλάχιστον το 20 % των κονδυλίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατεθεί για την ψηφιακή μετάβαση, μεταξύ άλλων και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στην τελευταία Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίστηκαν συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

 

Συστάσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη

  1. Δεοντολογικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Iban García del Blanco, ευρωβουλευτή  της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών από την Ισπανία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των αλγορίθμων και των δεδομένων. Η πρωτοβουλία δεν απαντά με σαφήνεια όμως στο ζήτημα της θεσμική δομής για την έγκριση και την εποπτεία δημιουργώντας έτσι την πιθανότητα διαφορετικών αξιολογήσεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά ορισμένες τεχνολογίες υψηλού κινδύνου, και επομένως την πιθανότητα «ψηφιακού ντάμπινγκ». Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 559 ψήφους υπέρ, 44 κατά και 88 αποχές με τους Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ να ψηφίζουν Αποχή.

  1. Ευθύνη για την πρόκληση ζημιάς από την τεχνητή νοημοσύνη

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Γερμανού Axel Voss από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), ζητεί τη θέσπιση ενός πλαισίου αστικής ευθύνης σε βάθος χρόνου έτσι ώστε οι διαχειριστές συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου να καθίστανται υπεύθυνοι για κάθε ζημία που προκαλείται. Συγκεκριμένα οι κανόνες πρέπει να καλύπτουν κάθε φυσική ή ψηφιακή δραστηριότητα τεχνητής νοημοσύνης που προκαλεί ζημία ή βλάβη στη ζωή, την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία, ή προκαλεί σημαντική ηθική βλάβη που οδηγεί σε «επαληθεύσιμη οικονομική ζημία». Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 626 ψήφους υπέρ, 25 ψήφους κατά και 40 αποχές με τους Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ να ψηφίζουν Αποχή.

  1. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η έκθεση του Stéphane Séjourné από τη Γαλλία, της ομάδας Renew Europe, τόνισε ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των ανθρώπινων δημιουργιών που υποβοηθούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και των δημιουργιών που παράγονται αυτόνομα από την τεχνητή νοημοσύνη. Διευκρινίζει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα, συνεπώς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα ανήκουν αποκλειστικά σε ανθρώπους. Το κείμενο εξετάζει περαιτέρω θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συλλογής δεδομένων, εμπορικού απορρήτου, χρήσης αλγορίθμων και βαθιά ψευδών πληροφοριών («deep fakes»).

Η Έκθεση υπολειπόταν σαφήνειας όσον αφορά την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία καινοτόμων προγραμματιστών μέσω του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Η έκθεση εγκρίθηκε με 612 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 12 αποχές με τους Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ να ψηφίζουν κατά.

Μιλώντας κατά τη συζήτηση εκ μέρους της GUE/NGL ο ευρωβουλευτής Emmanuel Maurel τόνισε ότι «Η Ευρώπη δεν πρέπει να συμμετάσχει σε έναν αγώνα δρόμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για να καλύψει τις ανάγκες της στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία και το περιβάλλον έναντι του κέρδους. Πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε ασφαλιστικές δικλείδες έναντι τυχόν αυταρχικής μετατόπισης. Αυτές είναι οι αρχές που πρέπει να αποτελέσουν τη βάση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης – που θα ενθαρρύνει την καινοτομία προστατεύοντας ταυτόχρονα τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των πολιτών και των καταναλωτών».

 

Συστάσεις για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

  1. Θεμελιώδη δικαιώματα στο διαδίκτυο

Το, μη νομοθετικό ψήφισμα του Kris Peeters από το ΕΛΚ ζητεί όπως η απόσυρση περιεχομένου από το διαδίκτυο να γίνεται με τρόπο «επιμελή, αναλογικό και χωρίς διακρίσεις», ώστε να διαφυλάσσεται η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Αναγνωρίζει παράλληλα, ότι οι στοχευμένες διαφημίσεις αποτελούν πρόβλημα αφού εκμεταλλεύονται προσωπικές αδυναμίες και διασπείρουν ρητορική μίσους και παραπληροφόρησης. Για τον λόγο αυτό ζητείται διαφάνεια όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι ψηφιακές πλατφόρμες. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 566 ψήφους υπέρ έναντι 45 κατά και 80 αποχών. Οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ υπερψήφισαν.

  1. Πιο ασφαλές διαδίκτυο για τους καταναλωτές

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Alex Agius Saliba από την ΣΔ βασίζεται στην αρχή «ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι παράνομο και στο διαδίκτυο», καθώς και στην ανάγκη η προστασία των καταναλωτών και η ασφάλεια των χρηστών, να αποτελέσουν τις «κατευθυντήριες αρχές» του μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ζητεί όπως οι πλατφόρμες/διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης βελτιωθούν ως προς την ικανότητα εντοπισμού και αφαίρεσης των fake news και αντιμετώπιση κακόβουλων εμπόρων. Απαιτεί επίσης να καταστούν υπεύθυνες για την εξακρίβωση των στοιχείων των πελατών τους και την ταυτοποίησή τους, ώστε να ελέγχουν εταιρείες που επιδίδονται σε απάτες και να τους αφαιρούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Στα αρνητικά της Έκθεσης ήταν η επιμονή στη ρήτρα της εσωτερικής αγοράς αλλά και η συμπερίληψη μιας «Αρχής του Καλού Σαμαρείτη» που ευνοεί τις πολυεθνικές. Για παράδειγμα, το Facebook, συνειδητοποιώντας ότι η δημόσια πίεση που του εξασκείται για να κάνει κάτι ενάντια στο παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο έγινε πολύ μεγάλη, πρότεινε όπως αντιμετωπίσει το πρόβλημα εσωτερικά χωρίς ταυτόχρονα να λογοδοτεί για τους τρόπους/εργαλεία που θα εφαρμόσει. Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 571 ψήφους υπέρ έναντι 26 κατά και 94 αποχών. Οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ τήρησαν αποχή.

  1. Προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Tiemo Wölken (Σοσιαλιστές, Γερμανία) εξασφαλίζει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το περιεχόμενο που βλέπουν στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να ζητούν ακόμη και την ολική εξαίρεση από την εξατομικευμένη προσαρμογή του περιεχομένου που τους παρέχεται, για να μειωθεί η εξάρτησή τους από τους αλγόριθμους. Γίνεται επίσης παρέμβαση για περιορισμό της στοχευμένης διαφήμισης ενώ παράλληλα ζητείται η σύσταση ενός φορέα επιτήρησης και επιβολής προστίμων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους νέους κανόνες. Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 637 ψήφους υπέρ έναντι 26 κατά και 28 αποχών με τους Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ να υπερψηφίζουν.

Ο συμπρόεδρος της GUE/NGL, Martin Schirdewan, στην τοποθέτηση του για το θέμα ανάφερε τα εξής: «Η Ursula von der Leyen ανακήρυξε την ερχόμενη δεκαετία ως «ψηφιακή δεκαετία». Ωστόσο, όπως και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ειδική σύνοδο κορυφής νωρίτερα αυτό το μήνα, δεν είπε τίποτα για την άναρχη και επισφαλή αγορά για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες – μερικοί από τους οποίους εργάζονται σε συνθήκες που θυμίζουν Άγρια Δύση. Ούτε είπε τίποτα για τη φορολογία των BigTech εταιρειών. Επομένως, θα παρακολουθούμε προσεκτικά τι θα ακολουθήσει τις προτάσεις της Επιτροπής για αντιμετώπιση των μονοπωλίων. Είναι σαφές ότι τα μονοπώλια πρέπει να μειωθούν και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να καταργηθούν».

 

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy