Ψηφιακό χάσµα: Οι κοινωνικές διαφορές που δηµιουργεί η ψηφιοποίηση

Building of the European parliament in Strasbourg - Reflection of Louise Weiss building in water puddle - Fall season

Η έκθεση στέκεται γενικά θετικά στην ανάγκη αναγνώρισης και διαχείρισης του χάσµατος που προκύπτει, και διαιωνίζεται, από την ψηφιοποίηση.

Συγκεκριµένα:

– υπενθυµίζει ότι η ψηφιοποίηση µπορεί να δηµιουργήσει κοινωνικοοικονοµικές διαφορές µεταξύ των ανθρώπων και µεταξύ των χωρών, επειδή απαιτεί επενδύσεις και υποδοµές που είναι πολύ δαπανηρές για τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές και τις αγροτικές περιοχές.

– ζητάει προσεκτική εξέταση των αναγκών των ανθρώπων όσον αφορά τις ψηφιακές εξελίξεις και την καινοτοµία, ιδίως τις ανάγκες των ευάλωτων οµάδων, προκειµένου να αξιολογηθεί πώς µπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις νέες τεχνολογίες και υπογραµµίζει ότι η ψηφιακή µετάβαση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε τρόπο που να ωφελεί όλους.

– αναγνωρίζει το γεγονός ότι επειδή πολλοί άνθρωποι είτε δεν χρησιµοποιούν τακτικά ψηφιακές υπηρεσίες είτε αισθάνονται ανασφαλείς για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτό µπορεί να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική τους ζωή, την οικονοµική και κοινωνική τους κατάσταση και τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων και άλλων θεµάτων κυβερνοασφάλειας.

– υπογραµµίζει ότι το ρυθµιστικό πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι η ψηφιοποίηση είναι ανθρωποκεντρική και ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα γίνονται πλήρως σεβαστά στην ψηφιακή οικονοµία, ιδίως για τους εργαζόµενους·

– υπενθυµίζει ότι η δηµοκρατική ζωή και οι διαδικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισµούς και πλήρως προσβάσιµες σε όλους και ότι οι τεχνολογικές διακρίσεις είναι µια µορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού που στερεί από ορισµένους πολίτες βασικούς πόρους για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία πλούτου.

Η αναφορά της έκθεσης στον αντίκτυπο που έχει η ψηφιοποίηση στις οικονοµικές δραστηριότητες και στις πλαστικές συναλλαγές κρίνεται ως πολύ θετική. Το σοβαρό αυτό ζήτηµα είχε θίξει στο παρελθόν ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου µε επιστολή που απέστειλε, µέσω της Επιτροπής Οικονοµικών, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Στην επιστολή ανέφερε ότι οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες πρόσβασης στα µετρητά τους µέσω ΑΤΜ και υποκαταστηµάτων τραπεζών. Ο αριθµός των ΑΤΜ µειώνεται συνεχώς, τα δίκτυα τραπεζικών καταστηµάτων µειώνονται σε πολλές χώρες και ορισµένες φορές δεν παρέχονται ταµειακές υπηρεσίες.

Επιπλέον, όλο και περισσότερες τράπεζες και πάροχοι ΑΤΜ σε ολόκληρη την ΕΕ και Κύπρο επιβάλλουν τέλη για αναλήψεις µετρητών. Σε ορισµένες χώρες της ΕΕ τα µετρητά δεν γίνονται πλέον αποδεκτά στα καταστήµατα. Χωρίς αµφιβολία, οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκπαίδευση είναι απαραίτητες για να µπορούν οι καταναλωτές να συµµετέχουν ενεργά στην ψηφιακή κοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης και της απόλαυσης ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, κανείς δεν πρέπει να µένει πίσω ή να αντιµετωπίζεται δυσµενώς επειδή δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει ψηφιακή τεχνολογία ή για την επιλογή να µην τη χρησιµοποιήσει.

Είναι επίσης σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι ενώ η εκπαίδευση και οι δεξιότητες αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο, η συχνή πολυπλοκότητα των ψηφιακών εργαλείων, οι αθέµιτες συνθήκες και συµπεριφορά της αγοράς από τις επιχειρήσεις δεν µπορούν να αντισταθµιστούν µε την αύξηση των δεξιοτήτων και της ευφυΐας των καταναλωτών.

Κανείς δεν είναι εναντίον της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερα αν γίνεται µε µέτρο και µε γνώµονα την απαιτούµενη κοινωνική ευαισθησία… Με ευαισθησία όσον αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες που δεν έχουν την ευχέρεια να έχουν έξυπνο κινητό, τάµπλετ ή υπολογιστή; Ή µε αυτούς που δεν έχουν τις απαιτούµενες ψηφιακές γνώσεις/δεξιότητες;

Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν τον τρόπο µε τον οποίο πληρώνουν για κάτι. Κάθε µέθοδος πληρωµής έχει τα πλεονεκτήµατά της ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτιµήσεις του καταναλωτή.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ υπερψήφισαν την Έκθεση.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.