Ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: Ψηφιακή ενιαία αγορά και χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

Η Επιτροπή κυκλοφόρησε τη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη τον Φεβρουάριο του 2020, στην οποία αναγνώρισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει ένα άλμα τα επόμενα χρόνια, συνειδητοποιώντας επίσης ότι συνεπάγεται ορισμένους κινδύνους για την κοινωνία. Καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ταχύτατο ρυθμό παγκοσμίως, η Επιτροπή παρουσίασε την ευρωπαϊκή της στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη τον Απρίλιο 2018 (COM / 2018/237). Η Επιτροπή πρότεινε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για να επιτρέψει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην οικονομία δεδομένων και των εφαρμογών της.

Απώτερος στόχος είναι:

• η δημιουργία μιας νέας γενιάς προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικούς τομείς για τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: μηχανημάτων, μεταφορών, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, γεωργίας, πράσινης και κυκλικής οικονομίας, υγειονομικής περίθαλψης και τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η μόδα και ο τουρισμός)

• να δημιουργήσει νέα οφέλη για τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης υγειονομικής περίθαλψης, καλύτερα προϊόντα, ασφαλέστερα και καθαρότερα συστήματα μεταφορών)

• η δημιουργία υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της ενέργειας και της διαχείρισης αποβλήτων, εργαλεία επιβολής του νόμου με κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών). Ο στόχος της έκθεσης ήταν να δώσει κατεύθυνση στην ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς, συγκεκριμένα να δημιουργήσει ένα σύνολο κανόνων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος της Έκθεσης είναι να καταθέσει την κατεύθυνση που θέλει να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη ενός συνόλου κανόνων με την παράλληλη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Καθορίζει πρότυπα και αρχές για τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται η ανάπτυξη συστημάτων AI (μεταξύ άλλων: μηχανική μάθηση και αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων) ως προϊόντα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Στόχος της είναι να εξαλείψει τα εμπόδια και τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς, να υποστηρίξει τις ψηφιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις και την καινοτομία των ΜΜΕ, να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών περιορίζοντας παράλληλα την τεχνητή νοημοσύνη υψηλού κινδύνου, να προωθήσει την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, να συμπεριλάβει την ανθρώπινη εποπτεία, να εγγυηθεί δεδομένα εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και να καταστήσει τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης διαθέσιμα σε όλους στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς εστίασε τις προσπάθειές της στην εξασφάλιση:

1. της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών

2. του καθορισμού ορίων στην TN (και απαγόρευση ορισμένων εφαρμογών TN)

3. εγγύησης υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

Ο εισηγητής της Έκθεσης υιοθέτησε τις θέσεις της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (GUE/NGL) σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τον στόχο της δημιουργίας ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης και την τήρηση των υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων του GDPR. Επιπρόσθετα, πολλές από τις τροπολογίες της Ομάδας για τη μη διάκριση με αλγοριθμική μάθηση, για σαφείς και ισορροπημένους κανόνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη δυνατότητα απαγόρευσης ορισμένων εφαρμογών ΤΝ, και ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από δημόσιους πόρους πρέπει να δημοσιοποιούνται (αλλά ανώνυμα) συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο. Η Έκθεση υπερψηφίστηκε με 571 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 105 αποχές. Οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ υπερψήφισαν την Έκθεση

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy