Ψήφισμα του ΕΚ για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή COP27

Η ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε στις 20 Οκτωβρίου ψήφισµα σχετικά µε τη θέση του στην επερχόµενη ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή COP27, στο Σαρµ ελ Σέιχ, από τις 6 έως τις 18 Νοεµβρίου. Το κείµενο περιλαµβάνει µια σειρά από εκκλήσεις αναφορικά µε τα θέµατα που θα εξετάσει η διάσκεψη, ζητώντας να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι για το κλίµα.

Παρ’ όλο που το Ευρωκοινοβούλιο δεν διαδραµατίζει ρόλο στη διαπραγµατευτική εντολή της ΕΕ στην COP, καθώς µονάχα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η Κοµισιόν διαπραγµατεύονται στην COP για λογαριασµό της ΕΕ, είθισται ωστόσο να εγκρίνεται ένα ψήφισµα πριν από τη διάσκεψη, ώστε να καταγράφονται οι θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Η οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς υπερψήφισε το κείµενο τονίζοντας πως έχει πολλά θετικά στοιχεία. Συγκεκριµένα, οι ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς συµφώνησαν µε την πρόταση να αναληφθούν επειγόντως ενέργειες για τη µείωση των εκποµπών, και να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στις πλέον ευάλωτες κοινότητες, ιδίως στο νότιο ηµισφαίριο. Επίσης, τόνισαν πως είναι σηµαντικό, όπως αναφέρει το κείµενο, να εισακούγονται οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιµατική αλλαγή και να αναλαµβάνεται σχετική δράση για την αντιµετώπιση των απωλειών και των ζηµιών.

Στα θετικά, η οµάδα της Αριστεράς σηµειώνει επίσης την έκκληση προς τα κράτη-µέλη της ΕΕ και της G20 να επανεξετάσουν και να θέσουν πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030, καθώς και να συνεχίσουν να αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια µέχρι να είναι συµβατά µε το στόχο για περιορισµό της υπερθέρµανσης του πλανήτη στους 1,5°C. Τέλος, ως θετική τονίζεται η ρητή έκκληση προς την ΕΕ να αυξήσει το στόχο της για µείωση των εκποµπών κατά 55% έως το 2030 πριν από τη ∆ιάσκεψη COP27, ήτοι να θέσει πιο φιλόδοξο στόχο.

Η οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς κατέθεσε τροπολογίες ώστε να βελτιώσει το ψήφισµα, οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν αποδεκτές από τις άλλες πολιτικές οµάδες.

Ένα από τα προβληµατικά σηµεία που παρέµειναν στο κείµενο είναι η έκκληση προς τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν µε τρίτες χώρες και οργανισµούς, ώστε να διευρυνθεί το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής της ΕΕ και η αγορά ανθρακούχων εκποµπών, δηµιουργώντας «λέσχες άνθρακα» που θα συνδέουν τις αγορές ανθρακούχων εκποµπών, µε στόχο την ενιαία και αποδοτική παγκόσµια τιµολόγηση του άνθρακα. Επίσης, προβληµατική είναι και η έκκληση του κειµένου για θέσπιση ενός συστήµατος τιµολόγησης άνθρακα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ρυθµιστικού πλαισίου.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.