Διαδικτυακό ψήφισμα για  την εγκαθίδρυση Έδρας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κοινοποιείται απο πολλους χρηστες  στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.

Όπως αναφέρεται στο σκοπό του μόνο θεσμοί τέτοιας εμβέλειας
μπορούν να προσθέσουν καταλυτικά στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ενώ
συμβάλλουν ταυτόχρονα στην μακροβιότητα της λύσης.

Η πιο πάνω πρόταση του Τάκη Χατζηγεωργίου, τέως ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, για μεταφορά μιας τρίτης έδρας του ΟΗΕ στην Κύπρο της λύσης, έρχεται σε μία φάση δύσκολη για το Κυπριακό. Η αποδοχή της από όλα τα κόμματα ενδέχεται να δημιουργεί θετικό κλίμα για την προώθησή της. Ο Τάκης Χατζηγεωργίου εξηγεί στην «Κυριακάτικη Χαραυγή» πως η ιδέα αυτή μπορεί να αποτελέσει μοχλό για τις συνομιλίες, καθώς θα δώσει θάρρος στους ηγέτες, αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και μακροβιότητα στη λύση.

 

 

Ψηφίστε εδώ 

Αυτούσια η ανακοίνωση που συνοδεύει το ψήφισμα:

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΖΙ. Διεκδικούμε – σε περίπτωση
λύσης – την εγκαθίδρυση Έδρας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με στόχο την
διαρκή ειρήνη στην περιοχή και στην Κύπρο. Μόνο θεσμοί τέτοιας εμβέλειας
μπορούν να προσθέσουν καταλυτικά στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ενώ
συμβάλλουν ταυτόχρονα στην μακροβιότητα της λύσης. Παράλληλα ενισχύεται και η
ίδια η διαπραγματευτική διαδικασία. Πιστεύουμε ότι μια τέτοιας εμβέλειας
ενέργεια, θα ωφελήσει όχι μόνο τους Κύπριους πολίτες αλλά και τους λαούς της
ευρύτερης περιοχής της ανατολικής μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

“Τίποτα δεν είναι
δυνατό χωρίς τον άνθρωπο, τίποτα δεν διαρκεί χωρίς θεσμούς” Jean Monnet (1888– 1979)

Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’ta Merkez Kurması

Bizler

KIBRISLIRUMLAR VE KIBRISLITÜRKLER birlikte, KIBRIS’IN VATANDAŞLARI
olarak -çözüm durumunda- bölgede ve Kıbrıs’ta daimî barışın tesis edilmesi
amacıyla Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’ta merkez kurmasını talep ediyoruz. Sadece
bu ölçekteki kurumlar vatandaşların güvenlik duygusunun güçlenmesinde katalizör
görevi görürken aynı zamanda
çözümün uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacaktır. Buna paralel olarak çözüm
sürecinin kendisi de desteklenmiş olacaktır. Böylesi önemli bir hamlenin sadece
Kıbrıs vatandaşlarını değil, aynı zamanda daha geniş olarak Doğu Akdeniz ve
Ortadoğu bölgesinin halklarına da fayda sağlayacaktır.

“İnsan olmadan
hiçbir şey mümkün değildir, kurumlar olmadan hiçbir şey devamlılık sağlamaz” Jean
Monnet (1888– 1979)

Establishment of United Nations Headquarters in Cyprus

WE THE PEOPLE OF CYPRUS, GREEK-CYPRIOTS AND TURKISH-CYPRIOTS
TOGETHER. We claim – in case of a solution – the establishment of Headquarters
of the United Nations on Cyprus, in achieving a lasting peace in the region and
in Cyprus. Only institutions of this magnitude can add as catalysts in the
feelings of safety of the citizens, while at the same time they contribute in
the longevity of the solution. Concurrently, the negotiating process is
reinforced. We believe that an act of this magnitude will benefit not only the
citizens of Cyprus but also the peoples of the wider area of eastern Mediterranean
and the Middle East.

“Nothing is possible without men, nothing lasts without
institutions” Jean Monnet (1888–
1979)