Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα νομοσχέδιο που προβλέπει ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών (Ακαδημία), η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητο και πλήρως αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα είναι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες και η εστία διακεκριμένων επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών.

Οι πλείστοι βουλευτές χαρακτήρισαν την δημιουργία της Ακαδημίας ιστορική για την Κύπρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στη Βουλή, οι βασικοί σκοποί ίδρυσης της Ακαδημίας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών μέσω της συνεργασίας των κορυφαίων πνευματικών και διαπρεπών επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών, που είναι είτε Κύπριοι πολίτες είτε πολίτες άλλων κρατών, καθώς και η προώθηση και βράβευση της αριστείας σε όλους τους εν λόγω τομείς.

2. Η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

3. Η προβολή διεθνώς της Κύπρου μέσω του έργου των επιστημόνων της.

4. Η ενίσχυση και στήριξη της παιδείας και η αναβάθμιση του επιστημονικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της Δημοκρατίας.

5. Η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων, των κέντρων έρευνας, καθώς και της βιομηχανίας στη Δημοκρατία.

Δημήτρης Στρατής