Δόθηκαν 25 πολεοδομικές άδειες και εκκρεμούν άλλες 60.

Στη βάση σχεδιασμού

Το ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός των ψηλών κτιρίων να γίνεται βάσει ενός ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού και όχι άναρχα ή αποσπασματικά, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών.

 

Συνολικά 25 πολεοδομικές άδειες για την ανέγερση ψηλών κτιρίων στην Κύπρο έχουν χορηγηθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018 και εκκρεμούν άλλες 60, οι πλείστες εξ αυτών στη Λεμεσό, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. Ο Υπουργός Εσωτερικών μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Διευκρινιστικό πλαίσιο των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων», την οποία φιλοξένησε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία.

Όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, «αυτή η τάση για ανέγερση ψηλών κτιρίων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια πρέπει να αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και προς όφελος της οικονομίας και της άντλησης ξένων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας». «Το ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός των ψηλών κτιρίων να γίνεται βάσει ενός ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού και όχι άναρχα ή αποσπασματικά», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ανέφερε ότι στην Κύπρο, με την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, η εξουσία με βάση τα σχέδια ανάπτυξης για έγκριση αναπτύξεων με περισσότερους από το επιτρεπόμενο ορόφους ανήκει στον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του οποίου απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη.

Όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, «κατόπιν οδηγιών μου, το αρμόδιο τμήμα ετοίμασε και έθεσε ενώπιόν μου στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους το πλαίσιο γενικών αρχών και προϋποθέσεων ανέγερσης ψηλών κτιρίων με σαφή τεκμηρίωση της πολεοδομικής μεθόδου που ακολουθείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων». Πρόσθεσε ότι «το πλαίσιο αυτό αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου που είναι ο επιστημονικός τεχνικός σύμβουλος του κράτους».

Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ότι το πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή σε πιλοτική βάση για περίοδο έξι μηνών, μετά θα τύχει της δέουσας αξιολόγησης, θα αξιολογηθεί δηλαδή η αποτελεσματικότητά του και θα ετοιμαστούν σχετικά πορίσματα και διαπιστώσεις, και θα πραγματοποιηθεί νέος κύκλος διαβούλευσης και με το ΕΤΕΚ και με τους άλλους αρμόδιους». Όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, «μετά προτίθεμαι να προχωρήσω με δημοσίευση εντολής με ακόμη πιο λεπτομερείς παραμέτρους εξέτασης των αιτήσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων μέχρι τη δημοσίευση και των αναθεωρημένων τοπικών σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων πόλεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2020»