Ψηλά η πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου, παρά την απουσία διαλόγου στο Κυπριακό

Η δράση της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς εξελίχθηκε σε ένα project µε προεκτάσεις πέραν της διάσωσης των µνηµείων, αφού συµβάλλει στην ενίσχυση της κουλτούρας της συνεργασίας

∆ύο ακόµα µνηµεία προστίθενται σύντοµα στον κατάλογο των µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Κύπρο που διασώζονται χάρη στις προσπάθειες της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονοµιά. Πρόκειται για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Λατίνων στην Αµµόχωστο και το τέµενος Τούζλα στη Λάρνακα.

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Λατίνων θεωρείται από πολλούς µελετητές το τελειότερο δείγµα γοτθικής αρχιτεκτονικής της Κύπρου και ανάγεται στον ύστερο 13ο αιώνα. Το Τέµενος Τούζλα είναι ένα από τα παλαιότερα τζαµιά της Λάρνακας. Ήταν αρχικά βυζαντινή ορθόδοξη εκκλησία, στον 12ο ή 13ο αιώνα µετατράπηκε στην Καθολική Εκκλησία του Τιµίου Σταυρού και µετά το 1571 µετατράπηκε σε τζαµί.

Στην προσπάθεια αυτή, η διεθνής συµµαχία για την προστασία της κληρονοµιάς σε περιοχές συγκρούσεων (ALIPH) θα συνεργαστεί για πρώτη φορά µε την Τεχνική Επιτροπή και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNDP), υπό την αιγίδα του Γραφείου του Ειδικού Συµβούλου του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την Κύπρο. Το έργο έγινε εφικτό µε τη χρηµατοδότηση ύψους 840.335,29 δολαρίων από το ALIPH προς το UNDP και τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αφορµή τη σηµαντική αυτή πρωτοβουλία, η «Χαραυγή» συνοµίλησε µε τον Ε/κ συµπρόεδρο της ∆ικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονοµιά, Σώτο Κτωρή, ο οποίος, µεταξύ άλλων, υπογράµµισε πως η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της, παρά την απουσία διαλόγου και κατ’ επέκταση διαπραγµατεύσεων στο Κυπριακό.

«Συνεχίζουµε παρά τις δυσκολίες»

Όπως επεσήµανε ο κ. Κτωρής, η Τεχνική Επιτροπή συνεχίζει σε ένα περιβάλλον σύµπνοιας και συνεννόησης των µελών της, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, την προσπάθεια διάσωσης και συντήρησης των µνηµείων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Η απουσία µιας διαπραγµατευτικής διαδικασίας, τόνισε, για την επίλυση του Κυπριακού επιβαρύνει, ασφαλώς, το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, αλλά η δική µας η προσπάθεια παραµένει, σε µεγάλο βαθµό, ανεπηρέαστη από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και ως εκ τούτου συνεχίζεται απρόσκοπτα.

«Στην Τεχνική Επιτροπή ήταν, εξ υπαρχής, συνειδητή η προσπάθειά µας να µην πολιτικοποιηθεί η διαδικασία συντήρησης των µνηµείων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Να µην αποτελέσουν τα µνηµεία ένα ακόµη πεδίο αντιπαράθεσης ανάµεσα στις δύο κοινότητες και ότι, αντιθέτως, θα έπρεπε να αποτελέσουν, ένα πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας. Η πολιτική εργαλειοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο πλαίσιο µιας αντιπαραθετικής λογικής, όποτε επιχειρήθηκε, έβλαψε πρώτα και πάνω απ’ όλα τα ίδια τα µνηµεία», σηµείωσε ο συµπρόεδρος της Επιτροπής.

Η ΕΕ ως το σηµαντικότερο οικονοµικό στήριγµα

Ερωτηθείς για τις γενικότερες συντηρήσεις των µνηµείων, τη χρηµατοδότηση, αλλά και µε ποιον τρόπο παρακολουθούνται τα όποια έργα έχουν γίνει – συντηρηθεί, ο κ. Κτωρής υπέδειξε πως αυτή τη στιγµή ευρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε 16 συνολικά µνηµεία, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί διασωστικές επεµβάσεις ή εργασίες συντήρησης σε 106 µνηµεία.

Είναι γεγονός, πρόσθεσε, ότι µια βασική πρόκληση που αντιµετωπίζουµε σχετίζεται µε τη συνεχή βασική συντήρηση που απαιτείται προκειµένου τα µνηµεία να παραµένουν σε σχετικά καλή κατάσταση. Ως Τεχνική Επιτροπή αναζητούµε, στο πλαίσιο των οικονοµικών µας δυνατοτήτων, τις καλύτερες υπό τις περιστάσεις ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος.

«Σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, η ΕΕ παραµένει το σηµαντικότερο οικονοµικό µας στήριγµα. Και είµαστε, πραγµατικά, ευγνώµονες γι’ αυτή τη στήριξη. Επιπλέον, η προεδρία της ∆ηµοκρατίας στηρίζει, τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια, ενώ σηµαντικοί χρηµατοδότες συγκεκριµένων έργων υπήρξαν τόσο το Εβκάφ όσο και η Εκκλησία της Κύπρου.

Επιπλέον, η κινητοποίηση τοπικών κοινοτήτων για τη συλλογή πόρων που διοχετεύονται σε εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής αποτελεί, ίσως, την πιο ενθαρρυντική και συνάµα συγκινητική πράξη αυτής της τεράστιας προσπάθειας που συλλογικά καταβάλλουµε προκειµένου να διασώσουµε τα µνηµεία που µας κληροδότησε η ιστορία», υπογράµµισε.

Με το βλέµµα στην ειρήνη

Η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί απαραίτητο εργαλείο και µπορεί να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην προώθηση συνθηκών ειρήνης σε κοινωνίες οι οποίες βίωσαν -και εξακολουθούν να βιώνουν- κατά τρόπο τραυµατικό τον πόλεµο και τις συνέπειές του.

Στην περίπτωση της Κύπρου είναι αναµφίβολο ότι η δράση της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς εξελίχθηκε, συν τω χρόνω, σε ένα project µε προεκτάσεις πέραν της διάσωσης των µνηµείων, αφού συµβάλλει στην ενίσχυση της κουλτούρας της συνεργασίας, της ανεκτικότητας και του αλληλοσεβασµού ανάµεσα στις δύο κοινότητες.

«Όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες επαγγελµατίες (από διάφορα συναφή επιστηµονικά πεδία, όπως των µηχανικών, των αρχιτεκτόνων, των αρχαιολόγων και των συντηρητών), φοιτητές αλλά και απλοί άνθρωποι είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η Επιτροπή, να οικοδοµήσουν συνεργασίες αλλά και ειλικρινείς φιλίες. Να ξεπεράσουν στερεότυπα και καχυποψίες.

Να εργαστούν από κοινού και µε πάθος για την πολιτιστική κληρονοµιά της Κύπρου αδιαφορώντας για την εθνοτική ή θρησκευτική προέλευση των µνηµείων, έχοντας πλήρη συναίσθηση ότι τα µνηµεία µαρτυρούν κατά τρόπο αδιάψευστο την ιστορία µας, την πολυπολιτισµική ταυτότητα του τόπου µας. Και έχοντας πλήρη συναίσθηση ότι κάθε µνηµείο που διασώζεται συµβάλλει στη βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης, ενισχύει την αµοιβαία κατανόηση. Ενισχύει, εν τέλει, την προσπάθεια για συµφιλίωση, την προοπτική µιας ειρηνικής Κύπρου», τόνισε καταληκτικά ο Σώτος Κτωρής.

Αλί Τουντζάι: Είναι η κοινή µας κληρονοµιά και πλούτος

Από πλευράς του, ο Τ/κ συµπρόεδρος στην Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονοµιά, Ali Tuncay, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας για τη συντήρηση των µνηµείων είπε ότι όλα τα µνηµεία των πολιτισµών που πέρασαν από την Κύπρο «είναι η κοινή µας κληρονοµιά και πλούτος».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Κύπρος είναι ένα νησί στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, το πιο δυτικό σηµείο της Ανατολής και το πιο ανατολικό σηµείο της ∆ύσης.

Όλοι οι πολιτισµοί που πέρασαν από το νησί µας, που µετρά µια ιστορία πέραν των δέκα χιλιάδων χρόνων, έχουν αφήσει το σηµάδι τους. Μυκηναίοι, Φοίνικες, Ρωµαίοι, Βυζαντινοί, Λουζινιανοί, Ενετοί, Οθωµανοί και πολλοί άλλοι άφησαν τα σηµάδια τους σε όλο το νησί.

Όλα τα µνηµεία, όλων αυτών των πολιτισµών, είναι η κοινή µας κληρονοµιά και πλούτος. Ως µέλη της Τεχνικής Επιτροπής, ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζουµε την ευθύνη και το καθήκον να διατηρήσουµε αυτόν τον πλούτο και να τον παραδώσουµε στις µελλοντικές γενιές.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.