Πτώση σημείωσε η Κύπρος στην αξιολόγηση της ILGA-Europe, της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Αμφισεξουαλικών, Τρανς και Διεμφυλικών για την περιφέρεια της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Ετήσια Ανασκόπηση, η ILGA-Europe, η οποία εξετάζει τις προόδους που έγιναν σε εθνικό επίπεδο χωριστά ανά δωδεκάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο, για το 2018 η Κύπρος κατέλαβε την 33η θέση μεταξύ των 49 ευρωπαϊκών χωρών που αξιολογήθηκαν όσον αφορά την κατάσταση των δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων, των τρανς και των διεμφυλικών ατόμων.

Στη νέα επισκόπηση, η Κύπρος σκόραρε 22,68% σημειώνοντας πτώση, αφού την προηγούμενη χρονιά είχε αξιολογηθεί με βαθμολογία 28,5%, όταν και κατέλαβε την 30ή θέση.

Ανάμεσα στις αδυναμίες που παρουσιάζει η Κύπρος φαίνεται να είναι και ο λόγος που προωθεί τη διάκριση. Στην επισκόπηση της ILGA-Europe καταγράφεται ως παράδειγμα λόγου που προωθεί τη διάκριση σχόλια του Αρχιεπισκόπου, για τα οποία όπως αναφέρεται έγιναν καταγγελίες από πολίτες.

Υπογραμμίζεται ότι παρόλο που το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως απεφάνθη το 2016, με τις πρώτες καταγγελίες, ότι ο λόγος του Αρχιεπισκόπου συνιστά λόγο που προωθεί τη διάκριση, εντούτοις δεν λήφθηκε κανένα μέτρο από πλευράς της Γενικής Εισαγγελίας.

Μάλιστα γίνεται αναφορά σε συνέδριο της Αστυνομίας με θέμα «Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι επιπτώσεις του στον νόμο», κατά το οποίο η Accept-ΛΟΑΤΙΚ Κύπρου ήγειρε το συγκεκριμένο ζήτημα ζητώντας από τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου να τοποθετηθεί εάν ο νόμος κατά των διακρίσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Αρχιεπισκόπου. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου απάντησε: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Επίσης, επισημαίνεται ότι τρανς άτομα τυγχάνουν διεμφυλικών επιθέσεων, με συγκεκριμένη αναφορά σε επιθέσεις που καταγράφηκαν στη Λεμεσό και Πάφο και αναφέρθηκαν στην Αστυνομία.

Προκειμένου να βελτιωθεί η νομική και πολιτική κατάσταση των ΛΟΑΤΙΚ ατόμων στην Κύπρο, η ILGA-Europe προτείνει όπως περιληφθούν και συγκεκριμενοποιηθούν όλες οι βάσεις μη διάκρισης SOGISC (σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου, φύλο χαρακτηριστικά) στη νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις στον τομέα της υγείας και στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, προτρέπει της κυπριακές Αρχές όπως αναπτύξουν ένα προσβάσιμο και διαφανές νομικό πλαίσιο για τη νομική αναγνώριση του φύλου, το οποίο να καθιερώνει μια διοικητική διαδικασία βασισμένη σε αυτοδιάθεση του ατόμου και απαλλαγμένη από καταχρηστικές απαιτήσεις (όπως η στείρωση, η ιατρική διάγνωση, χειρουργική/ιατρική παρέμβαση, διαζύγιο ή όριο ηλικίας).

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι η CEDAW (Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών) συνέστησε στην Κύπρο όπως διασφαλίσει την ισότητα στα ζευγάρια του ίδιου φύλου και στα παιδιά τους.

Άννα Μισιαούλη