• Μεταξύ των χωρών με τους περισσότερους απόφοιτους πανεπιστημίου, αλλά και με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τους περισσότερους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά στην ανεργία των νέων, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Παιδείας (24 Ιανουαρίου), η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών (31,2% έναντι 18% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ), αλλά και το υψηλότερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 25 – 34 ετών (57% έναντι 39% στην ΕΕ).

Παρά ταύτα, με βάση δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες, η Κύπρος είναι από τις χώρες με την υψηλότερη ανεργία (9,2% σε σύγκριση με 6,7% στην ΕΕ), αλλά και από τις χώρες με την υψηλότερη ανεργία μεταξύ των νέων κάτω των 25 ετών (19,3% σε σύγκριση με 15,2% στην ΕΕ – σημειώνεται ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Κύπρο αφορούν τον Σεπτέμβριο).

Σημειώνεται ότι με βάση την τελευταία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου το τρίτο τρίμηνο του 2018 υπήρχαν 34.728 άνεργοι, εκ των οποίων οι 6.519 προέρχονταν από την ηλικιακή ομάδα κάτω των 24 ετών και άλλοι 11.798 από την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών. Μάλιστα το 37,2% των ανέργων από την ηλικιακή ομάδα κάτω των 24 ετών (2.428 πρόσωπα), καθώς και το 65,8% των ανέργων από την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών (7.758 πρόσωπα), ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, με βάση έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας από τους 29.800 ανέργους οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των επαρχιακών γραφείων εξεύρεσης εργασίας τον Δεκέμβριο, οι 1.858 ήταν κάτω των 24 ετών, ενώ άλλοι 3.711 προέρχονταν από την ηλικιακή ομάδα των 25 – 29 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα έρευνα με βάση την οποία αυξάνονται οι νέοι που κινδυνεύουν με φτώχεια παρά το γεγονός ότι εργάζονται, κάτι το οποίο αποδίδεται στους χαμηλούς μισθούς. Με βάση την έρευνα το 2017 το ποσοστό των νέων, ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίοι εργάζονταν αλλά παράλληλα βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας λόγω χαμηλών μισθών, εκτοξεύθηκε στο 13,7%, σε σύγκριση με 10,2% το προηγούμενο έτος. Μάλιστα η Κύπρος είναι από τις ελάχιστες χώρες που καταγράφηκε αύξηση στο ποσοστό των νέων οι οποίοι εργάζονται, αλλά παράλληλα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Αντίθετα, στην ΕΕ ο μέσος όρος μειώθηκε στο 11%, σε σύγκριση με 12,1% το προηγούμενο έτος.

Ανά φύλο, στους άνδρες το ποσοστό των νέων οι οποίοι εργάζονται αλλά παράλληλα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε στο 13,7% σε σύγκριση με 12,1% το προηγούμενο έτος, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό αυξήθηκε στο 13,7% σε σύγκριση με 8,6% το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα στην ΕΕ το ποσοστό στους άνδρες μειώθηκε στο 10,9% έναντι 11,6% το προηγούμενο έτος, ενώ στις γυναίκες μειώθηκε στο 11,2% έναντι 12,7% το προηγούμενο έτος.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι προηγούμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξε ότι 51 χιλιάδες νέοι στην Κύπρο ηλικίας 16 – 29 ετών, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σημειώνεται μάλιστα ότι 30 χιλιάδες αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές υλικές στερήσεις, ενώ ποσοστό 76,7% αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους αφού δεν διαθέτουν επαρκή εισοδήματα για να μετακομίσουν σε δική τους κατοικία.

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου