Οι νέοι στην Κύπρο βρίσκονται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε ποσοστό αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά αντιμετωπίζουν και τα σοβαρότερα προβλήματα λόγω ανεργίας και φτώχειας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών (31,2% έναντι 18% στην ΕΕ) όσο και στην ομάδα 25 – 34 ετών (57% έναντι 39% στην ΕΕ). Παρά ταύτα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με την υψηλότερη ανεργία στους νέους, αφού το ποσοστό ανέρχεται στο 20,4% σε σύγκριση με 14,9% στην ΕΕ. Επίσης, η Κύπρος έχει από τα υψηλότερα ποσοστά στους νέους οι οποίοι εργάζονται αλλά αντιμετωπίζουν παράλληλα τον κίνδυνο της φτώχειας, αφού φτάνει στο 13,7% σε σύγκριση με 11% στην ΕΕ. Επιπρόσθετα, η Κύπρος έχει από τα υψηλότερα ποσοστά στους νέους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις. Συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 18 ετών το ποσοστό ανέρχεται σε 13,3% σε σύγκριση με 6,9% στην ΕΕ. Επίσης, στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών το ποσοστό ανέρχεται στο 14,6%, σε σύγκριση με 7,3% στην ΕΕ. Ακόμη, στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών το ποσοστό στην Κύπρο ανέρχεται σε 16,5%, σε σύγκριση με 10,7% στην ΕΕ. Σε πραγματικούς αριθμούς, 48 χιλιάδες νέοι κάτω των 30 ετών αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις, κυρίως λόγω της ανεργίας και των χαμηλών μισθών.

Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι νέοι αποτυπώνεται με πολύ γλαφυρό τρόπο στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για το στεγαστικό, τα οποία δείχνουν ότι  το 55,6% των νέων ηλικίας 18 – 35 ετών αναγκάζονται να διαμένουν με τους γονείς τους, αφού αδυνατούν οικονομικά να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν και να συντηρήσουν τη δική τους οικία. Μάλιστα, το πρόβλημα επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο, λόγω και του τερματισμού σχεδόν όλων των στεγαστικών προγραμμάτων του κράτους. Ενδεικτικά, το 2015 το ποσοστό των νέων 18 – 35 ετών οι οποίοι διέμεναν με τους γονείς τους ήταν 51,7%, ενώ το 2017 έφτασε στο 55,6%. Δηλαδή σε δύο χρόνια αυξήθηκε κατά 5% περίπου.

Στην ηλικιακή ομάδα 18 – 24 ετών το ποσοστό έφτασε στο 90,6%, σε σύγκριση με 87,6% το 2015. Επίσης, στην ηλικιακή ομάδα 25 – 34 ετών το ποσοστό έφτασε στο 33,7%, σε σύγκριση με 27,3% το 2015.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των νέων οι οποίοι αναγκάζονται να διαμένουν με τους γονείς τους λόγω αδυναμίας να αποκτήσουν τη δική τους στέγη είναι πολύ πιο υψηλό από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Ενδεικτικά, στην ηλικιακή ομάδα 18 – 34 ετών το ποσοστό στην Κύπρο είναι 55,6%, ενώ στην ΕΕ είναι 48,1%. Επίσης, στην ηλικιακή ομάδα 25 – 34 ετών το ποσοστό στην Κύπρο είναι 33,7%, ενώ στην ΕΕ 28,5%.

Πρόσφατα, και υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής, η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα στεγαστική πολιτική. Ωστόσο είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας, αφού το πρόβλημα έχει πάρει ήδη δραματικές διαστάσεις.

Μάλιστα, για πρώτη φορά παρουσιάζεται και στην Κύπρο το φαινόμενο των άστεγων.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου