«Πυρά» και από την Υπηρεσία Θήρας για το Αναθεωρημένο Σχέδιο Ακάμα

Αγνόηση γνωματεύσεων και τεράστια καταστροφή προ των πυλών

Στα πλαίσια της διαδικασίας ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για το αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σε επιστολή της προς την Περιβαλλοντική Αρχή, με ημερομηνία 17.05.2022, επισημαίνει «σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για τους στόχους διατήρησης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα». Eπιπλέον, τα στοιχεία της Υπηρεσίας υποδεικνύουν ότι δεν υιοθετήθηκαν οι νομικά δεσμευτικοί όροι της αρχικής γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής, ημερομηνίας 07.10.2021, από το Πολεοδομικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Θήρας τονίζει ότι θα υπάρξουν πολλές επιπτώσεις από αρκετές προτεινόμενες πολεοδομικές ζώνες ή/και πολιτικές και αυτές θα μπορούσαν να εξαλειφθούν ή/και να περιοριστούν σημαντικά εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές/τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες τού υπό εξέταση Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου. Όπως επισημαίνει η Υπηρεσία, αυτές είναι οι εξής:

– Να διασφαλιστεί ότι κατά μήκος του οδικού δικτύου που οδηγεί από τις κοινότητες προς το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα (Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο) δεν θα επιτρέπονται αναπτύξεις. Υπήρχε σχετικός όρος στην προηγούμενη γνωμοδότηση, ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται.

– Να μην ισχύσει η πολιτική της Μεμονωμένης Κατοικίας στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, αφού επηρεάζει πολλαπλά και συσσωρευτικά διάφορα αντικείμενα προστασίας.

– H πολιτική για το επισκέψιμο αγρόκτημα θα πρέπει να ρυθμιστεί και να περιοριστεί κοντά στους πυρήνες των κοινοτήτων (π.χ. το μέγιστο μέχρι 300 μ. από τα όρια ανάπτυξης).

– Η περιοχή της προτεινόμενης ζώνης εξειδικευμένων αναπτύξεων στην Ίνεια, αυτή στη Δρούσεια και το δυτικό μισό μέρος στον Κάθηκα-Αρόδες θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις.

– Η επέκταση της τουριστικής ζώνης Τ3α2α στο Νέο Χωριό να μην ισχύσει εντός των περιοχών που υπάρχουν αργάκια/φαράγγια.

– Ο καθορισμός περιοχής Κα10γ στην περιοχή Νέου Χωριού θα πρέπει να αφήσει μία απόσταση ασφαλείας (buffer zone) τουλάχιστον 200 μ. από το αργάκι του Πετράτη και την περιοχή του δικτύου Natura 2000.

– Η περιοχή της νέας προτεινόμενης Λατομικής Ζώνης στην Ανδρολύκου θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις.

Όπως υπογραμμίζει η Υπηρεσία, το ποσοστό (%) κορεσμού των υφιστάμενων ζωνών κατοικίας στην περιοχή τού υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου είναι μόλις 17%, ενώ το ποσοστό (%) κορεσμού των υφιστάμενων τουριστικών ζωνών είναι μόλις 19%. Με αυτά τα δεδομένα οι επεκτάσεις και ιδιαίτερα ο καθορισμός νέων ζωνών ανάπτυξης μακριά από τον πυρήνα των κοινοτήτων θα πρέπει να προβληματίσει, ενώ, όπως τονίζεται στην επιστολή, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις για σημαντικά είδη πτηνοπανίδας.

Καταλήγοντας, η Υπηρεσία Θήρας αναφέρει πως με βάση τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Πολεοδομικού Συμβουλίου, οι οποίες λήφθηκαν σε συνεδρία του στις 11.01.2022, ουσιαστικά δεν υιοθετείται σχεδόν κανένας από τους νομικά δεσμευτικούς και ουσιώδεις όρους της Έκθεσης για τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, ημερομηνίας 07.10.2021.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy