Πύρινο μέτωπο απειλεί το Ασμήνιο, μήνυμα για εκκένωση της περιοχής, άλλες πληροφορίες για πυρκαγιές

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé åèåëïíôÝò íá åðé÷åéñïýí óå ðõñêáãéÜ óå äáóéêÞ Ýêôáóç êïíôÜ óôï ÷ùñéü ÊáìáôñéÜäåò óôçí Åýâïéá ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò 9 Áõãïýóôïõ 2021. Óõíå÷ßæïõí ïé öëüãåò íá êõêëþíïõí ôá ÷ùñéÜ ôçò Åýâïéáò, åíþ óôÜëèçêå ìÞíõìá ôïõ 112 ãéá åêêÝíùóç ôçò ÁâãáñéÜò. ÁíÜìåóá óå ÃáëáôóÜäåò êáé ÁâãáñéÜ, ãéá ðïëëÝò þñåò ôþñá äßíåôáé ìßá ìåãÜëç ìÜ÷ç áðü ðïëý éó÷õñÝò äõíÜìåéò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò, áðü åèåëïíôÝò, áðü êáôïßêïõò, áðü åíéó÷ýóåéò ðïõ Þñèáí áð' ôï åîùôåñéêü, ìå ðëçèþñá ñßøåùí áðü ôá åíáÝñéá ìÝóá, ÷ùñßò üìùò íá ìðïñïýí íá óôáìáôÞóïõí ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðïñåßá ôïõ ìåôþðïõ. Ôñßôç 10 Áõãïýóôïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÐÕÑÏÓ ÊÏÕÑÏÓ

Νέα τροπή παίρνει η πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια. Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι κάτοικοι ετοιμάζονταν να δώσουν μάχη με τις φλόγες στον άξονα από Καματριάδες προς Καμάρια, αναζωπυρώθηκε το μέτωπο στο Ασμήνιο κοντά στο Πευκί, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο πέρασε την αντιπυρική ζώνη που είχαν δημιουργήσει οι πυροσβέστες στο σημείο και κινείται απειλητικά προς το χωριό.

Πριν από λίγο χτύπησαν οι καμπάνες και όλο το βάρος των μέσων πυρόσβεσης ρίχτηκε στη μάχη προκειμένου να μην πλησιάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Ασμήνιο στη βόρεια Εύβοια

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Ασμήνιο της βόρειας Εύβοιας να εκκενώσουν προς την Ιστιαία.

Το μήνυμα αναφέρει: “Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ασμήνιο Ευβοίας εκκενώστε τώρα προς Ιστιαία. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας”.

Ενισχύθηκαν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα που επιχειρούν σε Ηλεία, Γορτυνία και Ανατολική Μάνη

Ενισχύθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην Ηλεία, τη Γορτυνία και την Ανατολική Μάνη.

Ειδικότερα, σε περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας και της Γορτυνίας πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία ελικόπτερα και εννέα πυροσβεστικά αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροσκαφών, ενός από την Κροατία και ενός από την Ισπανία.

Επίσης, στην πυρκαγιά στην Ανατολική Μάνη επιχειρούν ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο.

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του εθελοντή πυροσβέστη Β. Φιλώρα

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του εθελοντή πυροσβέστη Βασίλειου Φιλώρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του επιχειρώντας στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Την απόφαση έλαβαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας ως “ελάχιστο φόρο τιμής της αναγνώρισης της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας” του, “όταν, στις δύσκολες αυτές στιγμές που βιώνει η πατρίδα μας, συνέτρεξε ανιδιοτελώς να βοηθήσει τους συμπολίτες του, επιτελώντας στο ύψιστο το καθήκον του”.

Στις 17:00 η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων

Οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Χρήστος Σταικούρας και Κώστας Σκρέκας και ο ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος, θα ανακοινώσουν, στις 17:00, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα μέτρα στήριξης των πυροπλήκτων και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.