Πυξίδα του ΤΕΠΑΚ ο σηµαντικός ρόλος του στη νέα εποχή

Σε µια αέναη τροχιά ανάπτυξης και διεύρυνσης των ακαδηµαϊκών και άλλων δραστηριοτήτων του, ακόµα και στη διάρκεια των δύσκολων συνθηκών της πανδηµίας

 

Με την τόλµη, τον προγραµµατισµό και την εξωστρέφεια που το χαρακτηρίζουν από την ίδρυσή του το 2003 και την έναρξη της λειτουργίας του τέσσερα χρόνια αργότερα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, διαµορφώνοντας µια νέα σχέση µε την Πολιτεία, την κυπριακή κοινωνία, την ακαδηµαϊκή και τη φοιτητική κοινότητα, παραµένει προσηλωµένο στον σηµαντικό ρόλο που έχει να διαδραµατίσει στη νέα εποχή, εντός και εκτός Κύπρου.

Ακόµα και στη δύσκολη διετία της πανδηµίας το ΤΕΠΑΚ συνέχισε να ακολουθεί µια τροχιά αέναης ανάπτυξης, η οποία εκφράζεται µέσα από τη διεύρυνση τόσο της ακαδηµαϊκής και εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του, όσο και των σχέσεων και αλληλεπιδράσεών του µε τους πολίτες και τους οργανωµένους φορείς στη Λεµεσό και την Κύπρο γενικότερα, αλλά και διεθνώς.


F8C3B8938E09Bce1Cb7688717D720C81 A 1

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 301-400 της κατάταξης Times Higher Education Impact Rankings 2021, η οποία αφορά την εκτίµηση της θέσης των πανεπιστηµίων παγκοσµίως µε βάση την οικονοµική και την κοινωνική τους επίδραση.

Αυτήν την εξέλιξη και ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου ανέλυσε ο πρύτανης Παναγιώτης Ζαφείρης, κάνοντας τον απολογισµό της δράσης που κατέγραψε το ΤΕΠΑΚ τη δύσκολη περίοδο των δύο τελευταίων χρόνων.

Επισηµαίνοντας ότι η δηµιουργία κρίσιµης µάζας ακαδηµαϊκών προγραµµάτων που θα συνοδεύεται από αύξηση της φοιτητικής κοινότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ΤΕΠΑΚ και την περαιτέρω ανάπτυξή του, ο δρ Ζαφείρης τόνισε ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί, κατά κύριο λόγο, µέσω της ίδρυσης νέων Σχολών και Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων.


Ως η µεγαλύτερη ανάπτυξη που γνώρισε το ΤΕΠΑΚ από ιδρύσεώς του θεωρείται η ταυτόχρονη, µετά από συµφωνία του Πανεπιστηµίου µε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας, δηµιουργία µιας νέας Σχολής, δύο ακαδηµαϊκών Τµηµάτων και ενός Ινστιτούτου. Πρόκειται για τη Σχολή ∆ιοίκησης Τουρισµού, Φιλοξενίας και Επιχειρηµατικότητας, η οποία θα στεγαστεί στην Πάφο, µετά από συµφωνία και µε τον ∆ήµο Πάφου, η οποία περιλαµβάνει το υφιστάµενο Τµήµα ∆ιοίκησης Τουρισµού και Φιλοξενίας, το νέο Τµήµα ∆ιοίκησης, Επιχειρηµατικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν. Ανάλογης σηµασίας είναι και το Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ) που θα προσφέρει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για επισιτιστικά και άλλα συναφή επαγγέλµατα. Ταυτόχρονα, ιδρύεται στη Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας το νέο Τµήµα Ναυτιλιακών.

49878Daa004130A5Bed85Cc748Efe46E A 1

Παράλληλα, εµποτίζονται οι υφιστάµενες Σχολές του ΤΕΠΑΚ στη Λεµεσό µε νέα προπτυχιακά προγράµµατα. Σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για προσφορά δύο νέων προπτυχιακών προγραµµάτων που αφορούν το Σχεδιασµό Προϊόντων από το Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών και την Εργοθεραπεία από το Τµήµα Επιστηµών Αποκατάστασης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρύτανης, η δηµιουργία του Τµήµατος Ναυτιλιακών σε συνδυασµό µε τα δύο νέα προγράµµατα ισοδυναµεί σε ανάπτυξη περί των 400-500 νέων φοιτητών στη Λεµεσό τα επόµενα λίγα χρόνια, µε ό,τι άλλο θετικό συνιστά αυτή η εξέλιξη για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης.


∆υναµική επέκταση δραστηριοτήτων και στην ύπαιθρο

Μπορεί η έδρα του ΤΕΠΑΚ να είναι η πόλη της Λεµεσού η οποία, αναµφίβολα, βιώνει την τελευταία δεκαετία έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής και αντίληψης, που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη φοιτητική κίνηση και δραστηριότητα, όµως το Πανεπιστήµιο κάνει έντονη τη θετική παρουσία του και σε άλλες περιοχές.

Η επέκτασή του, µε τη δηµιουργία πρακτικών τµηµάτων διαφόρων σχολών σε διάφορα χωριά, έχει συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην ανάδειξη και αναζωογόνηση της υποβαθµισµένης και ξεχασµένης υπαίθρου, η οποία αναζητά τέτοιου είδους δράσεις, προκειµένου να ξεφύγει από την απειλή του αφανισµού.


Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΠΑΚ λειτούργησε στη Λόφου (στην περιοχή των Κρασοχωριών της Λεµεσού) το πανεπιστηµιακό αγρόκτηµα ορεινών καλλιεργειών, ενώ στην Αχέλεια, στην Πάφο, δηµιουργήθηκε το αγρόκτηµα πεδινών καλλιεργειών από τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος. Στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, το Υπουργείο Παιδείας παραχώρησε τις εγκαταστάσεις του παλιού ∆ηµοτικού Σχολείου της κοινότητας στο Τµήµα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ µε σκοπό την πραγµατοποίηση ενός διαρκούς προγράµµατος φιλοξενίας καλλιτεχνών (art residencies), αλλά και για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εργαστηρίων από τους φοιτητές του Τµήµατος.

Επιπλέον, το ΤΕΠΑΚ επαναλαµβάνει συνεχώς το ενδιαφέρον του να αναλάβει και την αξιοποίηση των υποδοµών του ∆ασικού Κολεγίου στο Πρόδροµο ενώ, σε συνεργασία µε τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, κάποια Κοινοτικά Συµβούλια και άλλους φορείς της υπαίθρου αναζητούνται τρόποι που θα επιτρέψουν την εξασφάλιση των απαραίτητων υποδοµών για περαιτέρω συνεργασία, ιδιαίτερα µε τα χωριά της περιοχής του Τροόδους.

Το Πανεπιστήµιο, όπως τονίζει ο πρύτανης, «είναι πάντα πρόθυµο να συζητήσει προτάσεις για περαιτέρω συνεργασίες και µε τον ∆ήµο της Λάρνακας», επισηµαίνοντας ότι «υπάρχει κοινό ενδιαφέρον για προσφορά µεταπτυχιακών προγραµµάτων, συνεργασία µε το ερευνητικό κέντρο αριστείας CMMI, προσφορά προγραµµάτων διά βίου µάθησης και δηµιουργία νέων προγραµµάτων ή και ακαδηµαϊκών οντοτήτων του ΤΕΠΑΚ στην πόλη της Λάρνακας».


Ποιοτική αναβάθµιση της φοιτητικής εµπειρίας και ζωής

Όσο το ΤΕΠΑΚ πετυχαίνει την ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων του, άλλο τόσο µάχεται για την ποιοτική αναβάθµιση της ζωής της φοιτητικής κοινότητας. Ως θετική εξέλιξη, ο δρ Ζαφείρης επισηµαίνει τα βήµατα που έγιναν για κάλυψη των φοιτητικών στεγαστικών αναγκών, δεδοµένων και των εξωφρενικών ενοικίων στη Λεµεσό τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικά αναφέρει τη συνεργασία µε την Αρχιεπισκοπή, η οποία οδήγησε στη δηµιουργία µιας σύγχρονης φοιτητικής εστίας 200 θέσεων µε επιδοτούµενο ενοίκιο, αλλά και το γεγονός ότι από το 2020 έχει µπει σε τροχιά υλοποίησης το µεγαλύτερο έργο υποδοµής, αυτό της ανάπτυξης των ιδιόκτητων κτιριακών εστιών του ΤΕΠΑΚ σε χώρο στον πρώην οικισµό «Βερεγγάρια» στα Πολεµίδια, που θα δώσει τη δυνατότητα στέγασης 500 επιπρόσθετων φοιτητών.


Στα συν της αναβάθµισης της φοιτητικής εµπειρίας και ζωής προστίθεται η θεσµοθέτηση του Βραβείου Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς αφού, όπως επισηµαίνει ο πρύτανης, «θέλουµε να επιβραβεύσουµε τη δράση των φοιτητών και φοιτητριών µας που επεκτείνεται έξω από τις ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις και έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία».

Χρήστος Χαραλάµπους

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.