Ραγδαίες εξελίξεις στην RCB Bank λόγω Ουκρανικού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην RCB Bank, λόγω του Ουκρανικού και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον των Ρωσικών τραπεζών.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 – λίγο πριν την ανακοίνωση των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον των Ρωσικών τραπεζών – η RCB Bank ανακοίνωσε αλλαγή στην μετοχική της δομή. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι ποσοστό της τάξης του 46,29% στο μετοχικό της κεφάλαιο το οποία ανήκε στην VTB Bank (PJSC), αποκτήθηκε από τους άλλους υφιστάμενους, Κύπριους μετόχους της Τράπεζας που εκπροσωπούν την Διοίκηση της RCB Bank. Ωστόσο η αλλαγή στην μετοχική δομή είναι υπό την αίρεση της συγκατάθεσης των εποπτικών αρχών. Η σχετική απόφαση, η οποία αναμένεται να ληφθεί σύντομα, αναμένεται να αποτελέσει σταθμό για την Τράπεζα.
Οι εξελίξεις επηρεάζουν ευρύτερα το τραπεζικό σύστημα.

Επισημαίνεται ότι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, η RCB Bank ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 556 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και αλλά πιστωτικά υπόλοιπα 89 εκατ. ευρώ και εγγυητικές επιστολές ύψους 23 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε η RCB Bank αναμένεται να λάβει συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ από την εν λόγω πώληση.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι με την πιο πάνω πράξη «η ρευστότητα της Τράπεζας θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό όλων των υποχρεώσεών της, γεγονός που επιτρέπει στην RCB Bank Ltd τόσο να εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της έναντι όλων των πελατών της όσο και να διατηρεί επαρκές επίπεδο ρευστότητας για τις περαιτέρω δραστηριότητές της».

Πως θα γίνει η μεταφορά των δανείων στην Ελληνική

Η συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής και της RCB Bank, περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους 556 εκατ. ευρώ περίπου.

Όπως ανακοινώθηκε το χαρτοφυλάκιο είναι επαρκώς εξασφαλισμένο και αποτελείται από εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια σε 103 δανειολήπτες. Ανακοινώθηκε επίσης ότι το 75% περίπου των δανείων αφορούν κυπριακά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο περίπου 25% αφορά δάνεια για ακίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμη, ανακοινώθηκε ότι οι κύριοι τομείς του χαρτοφυλακίου είναι: 37% ακίνητα και κατασκευές, 29% ξενοδοχεία και 19% χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Σημειώνεται επίσης ότι περίπου 54% των δανείων στην Κύπρο σχετίζονται με υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας.

Όπως ανακοινώθηκε η μεταφορά των δανείων από την RCB Bank στην Ελληνική, θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο 24 Μαρτίου 2022, με τη μεταφορά δανείων ύψους 292 εκατ. ευρώ (αφορά μόνο κυπριακά δάνεια). Η δεύτερη φάση, η οποία αφορά δάνεια ύψους 264 εκατ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 και υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας και όλες τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική ανακοίνωσε ότι «οι εμπλεκόμενοι δανειολήπτες θα ελεγχθούν για συμμόρφωση με τις κυρώσεις και τους κανονισμούς για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την αυστηρή παρακολούθηση που διενεργεί η Τράπεζα για διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων και συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία».

Ανακοινώθηκε επίσης ότι η Ελληνική «έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί δανειολήπτες που δεν πληρούν τα κριτήριά της».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy