∆ράση κατά της κλιµατικής αλλαγής

Του Ν. Συλικιώτη*


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΟι κινητοποιήσεις για το κλίµα εντείνονται σε όλη την Ευρώπη. Η νεολαία κατεβαίνει στους δρόµους και ζητά επιτακτικά το αυτονόητο, την ανάληψη δράσης κατά της κλιµατικής αλλαγής. Επισηµαίνει το αδιαµφισβήτητο, πως η καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω της κατάχρησης των φυσικών πόρων και της αλόγιστης δράσης των πολυεθνικών είναι τεράστια. Οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής δεν µπορούν πλέον να αγνοηθούν. Το ζούµε και στην Κύπρο µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα. Οι µέχρι τώρα δεσµεύσεις των κρατών δεν είχαν αποτέλεσµα. Τα οικολογικά ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως εθνικό ζήτηµα. Χρειάζονται πραγµατικές λύσεις, αλλά πάνω από όλα πολιτική βούληση που να θέτει φραγµούς στην ανεξέλεγκτη δράση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και να προωθεί δεσµευτικούς στόχους για προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.

Όσον αφορά την Κύπρο, αναµένουµε από την κυβέρνηση να υιοθετήσει επιτέλους έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό για την προστασία του περιβάλλοντος που να συµβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής. Ζητάµε να προωθηθούν συγκεκριµένα µέτρα για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί µε τη Συµφωνία του Παρισιού καθώς και των επιµέρους στόχων που θέτει η ΕΕ, π.χ. για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5% και κατανάλωση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά 32%. Οι στόχοι αυτοί είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουµε, καθώς αποδεικνύονται κατώτεροι των δυνατοτήτων των κρατών, αλλά κυρίως κατώτεροι των αναγκών που υπάρχουν. Χάρη στην έντονη κινητοποίηση των ευρωβουλευτών της οµάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε επίσηµη θέση για πολύ πιο φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι όµως δυστυχώς δεν υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Ωστόσο, µε τις δυνατότητες που έχει η Κύπρος η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορεί και πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας από τους θεµελιώδεις πυλώνες της ενεργειακής µας πολιτικής. Για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής πρέπει να προωθηθούν φιλόδοξοι στόχοι για την ανάπτυξη ενός παραγωγικού ενεργειακού µοντέλου προς όφελος της κοινωνίας. ∆εν αρκεί να στήνει η κυβέρνηση Αναστασιάδη φιέστες στο Προεδρικό για την Ηµέρα της Γης «σβήνοντας τα φώτα». Πρέπει να προωθήσει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, ώστε να πάψει να είναι ουραγός όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων που θέτει η ΕΕ. Εξίσου σηµαντικό, όσον αφορά την Κύπρο, είναι να τερµατιστεί κάθε απόπειρα επέµβαση στις προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000.

∆εν γίνεται στο βωµό του κέρδους και των συµφερόντων των λίγων να καταστρέφουµε ό,τι πολυτιµότερο έχουµε στη χώρα µας. Ως ΑΚΕΛ µαζί µε την οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς θέτουµε ως προτεραιότητα την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής ως βασική προϋπόθεση για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αγωνιζόµαστε ώστε να προωθηθούν οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για την ανάπτυξη βιώσιµων πόλεων, οι οποίες θα στηρίζουν την ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος. Ζητάµε να ληφθούν άµεσα µέτρα για πρόληψη και αποτροπή της παράνοµης υλοτοµίας, της αυθαίρετης αποψίλωσης, αλλά και της σκόπιµης καταστροφής και πυρπόλησης των δασών, προς εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συµφερόντων. Απαιτούµε να σταµατήσει η εµπορευµατοποίηση της γης, να τεθεί φραγµός στην ανεξέλεγκτη δράση των πολυεθνικών και να προωθούν δεσµευτικοί στόχοι για προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. Ο συσχετισµός δυνάµεων σήµερα στην ΕΕ δεν επιτρέπει να υιοθετηθούν και να γίνουν πράξη οι προτάσεις µας. Συνεχίζουµε όµως τον αγώνα ασκώντας πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια να αποτύχουµε. Η σηµερινή γενιά είναι η τελευταία που µπορεί να αποτρέψει την υπερθέρµανση του πλανήτη, καθώς και η πρώτη που θα υποστεί τις συνέπειές της. Απαιτείται λοιπόν η άµεση υιοθέτηση νέων πολιτικών οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη προς όφελος των ανθρώπων και όχι την εκµετάλλευση του περιβάλλοντος προς όφελος των πολυεθνικών και των µεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών.

*Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ- Αντιπρόεδρος GUE

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.