Η σημαντική αύξηση στις αφίξεις κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, έδωσε ώθηση στις αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 81.970 σε σύγκριση με 75.867 τον Ιανουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,0% και ήταν οι ψηλότερες που καταγράφηκαν μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 17,6% τον Ιανουάριο 2019 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018 από 19.945 σε 23.447.

Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση 35,4% από τη Γερμανία σε 3.291 τον Ιανουάριο 2019 σε σχέση με 2.431 τον Ιανουάριο του 2018 και μια αύξηση 5,4% από το Ισραήλ (8.684 τον Ιανουάριο 2019 σε σχέση με 8.240 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018).

Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 2,0% στις αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα και 27,3% μείωση από τη Ρωσία (10.832 τον Ιανουάριο 2018 σε σχέση με 7.876 τον Ιανουάριο 2019).

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Ιανουάριο 2019, με ποσοστό 28,6% και ακολουθούν η Ελλάδα με 13,7%, το Ισραήλ με 10,6% και η Ρωσία με ποσοστό 9,6%.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2019 ήταν για ποσοστό 53,5% των τουριστών οι διακοπές, για 25,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 21,2% επαγγελματικός.