Ρεπορταζ: Τετράμηνα – Τρέχουν να προλάβουν, διδάσκεται η ύλη όχι οι μαθητές

  • Αναµένουν κορύφωση των προβληµάτων λόγω τετραµήνων

  • Τρέχουν να προλάβουν και αντί να διδάσκεται ο µαθητής, διδάσκεται απλά η ύλη

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Τραγική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στα Λύκεια εξαιτίας του νέου θεσµού των εξετάσεων στο τέλος των τετραµήνων, έτσι όπως την καταθέτουν εκπαιδευτικοί, µαθητές, καθώς και γονείς.

Η ΟΕΛΜΕΚ στην πρώτη συνεδρία της για τη διαχείριση της κατάστασης, µετά το πρόσφατο δηµοψήφισµα, διαπιστώνει τόσο προχειρότητες όσο και αδυναµίες από πλευράς Υπουργείου Παιδείας που αφορούν το θεσµό των τετραµήνων. Μάλιστα δεν αποκλείει να λάβει µέτρα εάν χρειαστεί, όπως ανακοίνωσε µετά την αξιολόγηση µε το νέο έτος όταν θα καταθέσει και βελτιωτικές προτάσεις.

Αυτή ωστόσο είναι µια διαπίστωση την οποία η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών έχει επισηµάνει από την πρώτη µέρα, από το 2010, ενώ είναι και η µόνη κίνηση που δεν έχει διαφοροποιήσει τη θέση της, βλέποντας ακριβώς το τι θα επακολουθούσε. Όπως επισηµαίνει στη «Χαραυγή» ο Γενικός Γραµµατέας της ΟΕΛΜΕΚ και µέλος της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου: «Η θέση της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών ενάντια στις εξετάσεις τετραµήνων είναι σταθερή από το 2010, που τέθηκε για πρώτη φορά το θέµα, µέχρι σήµερα.

Ταυτόχρονα, ξεκάθαρη είναι και η θέση της ΟΕΛΜΕΚ, όπως αποτυπώθηκε στο δηµοψήφισµα της 22ας Φεβρουαρίου 2018, µε το οποίο ο κλάδος τάχθηκε, µε τη µεγάλη πλειοψηφία του 76%, κατά της εφαρµογής των εξετάσεων στο τέλος των τετραµήνων.

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, γιατί γίνεται µια προσπάθεια από κάποιους όπως ερµηνεύσουν το αποτέλεσµα του πρόσφατου δηµοψηφίσµατος της 11ης Νοεµβρίου ως αλλαγή της θέσης της Οργάνωσης, ότι στο πρόσφατο δηµοψήφισµα οι συνάδελφοι µε τον πλέον δηµοκρατικό τρόπο, µε µια πλειοψηφία της τάξης του 55%, διαφώνησαν απλά µε την κορύφωση της αντίδρασης µε στάσεις εργασίας τις ηµέρες διεξαγωγής των εξετάσεων τετραµήνων. Μια απόφαση καθ’ όλα σεβαστή, που στηρίζεται σε µια σειρά από διαφορετικούς λόγους και που σε καµία περίπτωση µπορεί να θεωρηθεί ως στήριξη του απόλυτου µπάχαλου που επικρατεί τη δεδοµένη στιγµή στα Λύκειά µας».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα Λύκεια εξαιτίας του νέου θεσµού των εξετάσεων στο τέλος των τετραµήνων είναι τραγική, σύµφωνα µε τον κ. Κωνσταντίνου. «Όσοι διδάσκουν στην Α’ Λυκείου, είτε εξεταζόµενα είτε µη εξεταζόµενα µαθήµατα, βρίσκονται σε απόγνωση. Το ίδιο και οι µαθητές/ τριες µας. Σύντοµα θεωρώ ότι θα το αντιληφθούν και οι γονείς. Τα προβλήµατα που έχουν ήδη δηµιουργηθεί και εκτιµούµε ότι θα κορυφωθούν στην πορεία λόγω της εφαρµογής των εξετάσεων τετραµήνων είναι τεράστια. Συρρικνώθηκε τραγικά ο διδακτικός χρόνος µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η διαχείριση του όγκου των όσων προνοούνται στα Αναλυτικά Προγράµµατα µέχρι τις 29 Νοεµβρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα αντί να διδάσκεται ο µαθητής, να διδάσκεται απλά η ύλη στην προσπάθεια των συναδέλφων να ανταποκριθούν. Αναπόφευκτα µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα διάφορες εξωδιδακτικές δραστηριότητες που είναι αποδεδειγµένο ότι συνήθως είναι και πιο επωφελείς, καθώς δεν πρέπει να ‘‘χάνεται’’ διδακτικός χρόνος».

Κλασικό παράδειγµα και πρώτο θύµα, µεταξύ άλλων, του νέου θεσµού, όπως τονίζει ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου το τριήµερο εργασίας στην Α’ Λυκείου, το οποίο ακυρώθηκε προκειµένου να εξοικονοµηθούν µέρες. «Οι µαθητές λειτουργούν µέσα σε συνθήκες αφόρητης πίεσης, αφού καλούνται να ανταποκριθούν στις διάφορες απαιτήσεις µέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια. Είναι κοινά αποδεκτό ότι επί της ουσίας ο Σεπτέµβριος δεν προσφέρεται για γραπτές αξιολογήσεις λόγω των διαγνωστικών αξιολογήσεων που γίνονται, αλλά και της µη επαρκούς ύλης προς αξιολόγηση.

Αυτό σηµαίνει ότι αποµένουν για τις γραπτές αξιολογήσεις µόνο οι µήνες του Οκτώβρη και του Νοεµβρίου. Αυτοί οι δύο µήνες έχουν συνολικά 41 εργάσιµες µέρες, χωρίς ωστόσο να αφαιρούµε την απώλεια διδακτικού χρόνου για ενδοσχολικές/ εξωσχολικές δράσεις, εκδηλώσεις, πρόβες κ.λπ. Αφού τα µαθήµατα στην Α’ Λυκείου είναι 16, αυτό δηµιουργεί την ανάγκη για πάνω από 30 γραπτές αξιολογήσεις. Θεωρούµε ότι 30 αξιολογήσεις σε 41 µέρες είναι κάτι το αδιανόητο, κάτι που προκαλεί τεράστιο άγχος και πίεση στους µαθητές µε επιπτώσεις που δεν µπορεί κανένας να προβλέψει».

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, υπάρχει µια έµµεση απαξίωση των εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης, που υποτίθεται ότι θα ήταν µια από τις σηµαντικές παραµέτρους του νέου θεσµού. «Η 20λεπτη άσκηση στο πλαίσιο της προφορικής αξιολόγησης βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσες και το διαθεµατικό/διεπιστηµονικό project, το οποίο αν πρέπει να οργανωθεί σωστά και στη βάση συγκεκριµένης µεθοδολογίας, που να συνάδει µε όσα η διεθνής βιβλιογραφία υποδεικνύει, χρειάζεται χρόνο, συνεχή παρακολούθηση, καθοδήγηση από τον/τη διδάσκοντα/ουσα και πάρα πολλή δουλειά από πλευράς µαθητών/τριών, για να αποδώσει τα αναµενόµενα. Εκτός αν κάποιοι έχουν στο µυαλό τους ότι θα δίνουµε στα παιδιά ένα θέµα και κάποια στιγµή αυτά θα µας παραδίδουν µια εργασία έτοιµη, που θα ετοιµάζεται από τρίτα ενδεχοµένως πρόσωπα και τύπου copy-paste από το διαδίκτυο».

Καµιά ειδική πρόνοια για µαθητές/τριες µε εκπαιδευτικές ανάγκες – Αναµένεται αύξηση της σχολικής διαρροής

Επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου εκτιµά ότι θα δηµιουργηθούν και µια σειρά από άλλα προβλήµατα, όπως είναι η αύξηση της σχολικής διαρροής, αφού µαθητές και µαθήτριες δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα. «Θεωρούµε ότι εκατοντάδες µαθητές/τριες, µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και φραγµούς στη µάθηση, θα έχουν σοβαρό πρόβληµα µε τις κεντρικές γραπτές αξιολογήσεις.

Δεν υπάρχει καµία ειδική πρόνοια για αυτούς τους µαθητές και δεν λαµβάνεται υπόψιν η βασική αρχή ότι το ίδιο δεν είναι ίσο. Αυτό θα δηµιουργήσει σοβαρότατες στρεβλώσεις και κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των στάσιµων µαθητών/τριών. Ταυτόχρονα, εκτιµώ, όπως έγινε και µε τη βραχύβια εφαρµογή του θεσµού στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια, ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε αύξηση της σχολικής διαρροής, αλλά και της παραβατικότητας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, εντός των σχολικών µονάδων. Μαζί µε όλα αυτά διακρίνεται σε πρώτο πλάνο για άλλη µια φορά η απαράδεκτη προχειρότητα του Υπουργείου και η αδυναµία του να διαχειριστεί καταστάσεις, µε κύριο χαρακτηριστικό τις συνεχείς ανατροπές των δεδοµένων», υπενθυµίζοντας πως από την αρχή του έτους το ΥΠΠΑΝ έχει εκδώσει ήδη σωρεία εγκυκλίων, ενίοτε και αντικρουόµενων και σειρά αλληλοαναιρούµενων οδηγιών µέσω των Επιθεωρητών.

Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, καταλήγει ο κ. Κωνσταντίνου, τάσσεται µε την πλευρά του Δηµοσίου Σχολείου και δηλώνει ναι στον εκσυγχρονισµό της αξιολόγησης του µαθητή, στη βάση όµως σύγχρονων παιδαγωγικών και άλλων δεδοµένων.

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.