ΡΙΚ: Ανεπιθύμητοι καλεσμένεοι και απόσπάσεις με διπλασιασμό μισθού

Οι ανεπιθύμητοι «καλεσμένοι» που ενοχλούν και οι αποσπάσεις δημοσιογράφων με διπλασιασμό μισθών

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση σε ένα κρά­τος δικαίου λειτουργεί με γνώμονα τη χωρίς παρεμβολές ενημέρωση των πολιτών, ενώ η δίκαιη κατανομή χρόνου μεταξύ κυβέρνη­σης, αντιπολίτευσης και άλλων κομμάτων αποτελεί τόσο γραπτό όσο και άγραφο νόμο.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΕπιπλέον, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις – αποσπάσεις εργαζομένων από ημικρατικούς οργανισμούς σε δημόσια πόστα, αυτές γί­νονται βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας. Όλα αυτά σε ένα κράτος που η κυβέρνησή του δεν χρησιμοποιεί το κρατικό κανάλι ως ερ­γαλείο προπαγανδισμού των θέσεών της, κάτι που δεν συμβαίνει με τη διακυβέρνηση ΔΗΣΥ.

Προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου της κοινής γνώμης

Με αφορμή τα τελευταία (και όχι μόνο) γεγονότα, όλα οδηγούν στο αντίθετο συ­μπέρασμα: Το ΡΙΚ έχει μετατραπεί σε «αυλή» του Προεδρικού, ως το κύριο όπλο της κυβέρνησης για χειραγώγηση και έλεγ­χο της κοινής γνώμης. Τα δελτία ειδήσεων έχουν μετατραπεί σε κυβερνητικά δελτία, καθώς είδηση αποτελεί μόνο τι θα πει η κυβέρνηση, ενώ οι «ενοχλητικοί» κόβο­νται από εκπομπές με διάφορες προφάσεις, πολλές φορές κωμικοτραγικές. Τρανταχτό παράδειγμα η υπόθεση με εκπομπή του ΡΙΚ, στην οποία ήταν καλεσμένος ο δημο­σιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Η Συμμορία», Μακάριος Δρουσιώτης. Αρχικά, ενώ είχε εγκριθεί η εκπομπή από τη Διευ­θύντρια Ειδήσεων του ΡΙΚ, μετά κατά πα­ράξενο τρόπο «κόπηκε» με την αιτιολόγηση -διά στόματος της παρουσιάστριας- ότι «ο παραγωγός έλειπε στο εξωτερικό». Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή του ΡΙΚ είναι προφανείς, αλλά όχι για όλους. Είναι ηλίου φαεινότερο πως γίνεται μία προσπά­θεια από το Προεδρικό -η οποία φαίνεται να έχει επιτυχία- να έχει λόγο και ρόλο σε ειδησεογραφικές και άλλες εκπομπές του ΡΙΚ μέσω συγκεκριμένων δημοσιογράφων, όπου το Προεδρικό φαίνεται να έχει απευ­θείας κανάλια επικοινωνίας.

Ετεροβαρής κατανομή του χρόνου και στα κόμματα

Πάντως, σχετικά με τη δίκαιη κατανομή του χρόνου ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, αυτή δεν διαφαίνε­ται πουθενά. Μία σκανδαλώδης πρακτική, η οποία καταπατά τον «Νόμο 300Α» του ΡΙΚ για ακριβοδίκαιη μεταχείριση των κομμά­των. Είναι δυσανάλογα ετεροβαρής υπέρ των κυβερνητικών θέσεων ο χρόνος που δίνεται σε εκπροσώπους της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος ΔΗΣΥ σε σχέση με το χρόνο που δίνεται στο ΑΚΕΛ και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Χέρι» ελέγχου και στο ΚΥΠΕ και η απόσπαση στο Προεδρικό

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση φαίνεται να ανοίγει τα πλοκάμια της και στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, καθώς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διόρισε στο ΔΣ του ΚΥΠΕ άτο­μα που ανήκουν στο χώρο του ΔΗΣΥ, μέχρι και δημοσιογράφο του ΡΙΚ, φίλα προσκείμε­νη στην κυβέρνηση.

Πέρα από την ξεκάθαρη πρόθεση ελέγχου του ΡΙΚ στο πλαίσιο ενημερωτικών εκπο­μπών και δελτίων ειδήσεων, παρατηρούνται παράνομες πρακτικές με αποσπάσεις εργα­ζομένων από το Ίδρυμα στο κεντρικό κρά­τος. Μία τέτοια περίπτωση είναι του Αντρέα Ιωσήφ, πρώην υποψήφιου βουλευτή με τον ΔΗ.ΣΥ. στις Βουλευτικές του 2021 και συ­νεργάτη αορίστου χρόνου στο ΡΙΚ, ο οποίος αποσπάστηκε στην Προεδρία της Δημοκρα­τίας για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων Διευθυντή Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ως έκτακτος υπάλληλος στο ΡΙΚ, ο κ. Ιωσήφ είχε απολαβές γύρω στις 21.000 ευρώ το χρόνο (Κλίμακα Α4, 10η βαθ­μίδα). Για τη θέση του Γραφείου Τύπου του ΠτΔ προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2021 μισθός ύψους 51.551 ευρώ (που αναλο­γεί στην κλίμακα Α13). Ωστόσο, όταν πρόκει­ται για απόσπαση από ημικρατικό οργανισμό στο κεντρικό κράτος, βάσει της νομοθεσίας ο εκάστοτε υπάλληλος συνεχίζει να αμείβε­ται με το ποσό που λάμβανε στον ημικρατικό οργανισμό, καθώς πρόνοια για μισθολογική αναβάθμιση υπάρχει μόνο για αποσπάσεις εντός του κεντρικού κράτους. Κοντολογίς, ο υπερδιπλασιασμός του μισθού του κ. Ιωσήφ δεν δικαιολογείται…

Με επιστολή του προς τον προϊστάμενο της Διοίκησης Προεδρίας, ο Γενικός Ελε­γκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαη­λίδης (με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2021), πέραν των πιο πάνω, καθιστά σαφές πως «η μόνη νομοθετική πρόνοια που υφίσταται για το θέμα της μισθοδοσίας σε περίπτωση απόσπασης μη δημοσίων υπαλλήλων εί­ναι αυτή που προβλέπει το άρθρο 6(1) των Νόμων (Ν.47(Ι)2017 και Ν.99(Ι)2019), το οποίο ρητά καθορίζει ότι ο υπάλληλος που αποσπάται στο κεντρικό κράτος συνεχίζει να απολαύει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων που είχε στον ημικρατικό ορ­γανισμό από τον οποίο προέρχεται». Άρα, η μισθολογική αναβάθμιση του κ. Ιωσήφ δεν καλύπτεται νομοθετικά.

Τόσο το Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου όσο και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν εξηγή­σεις στους πολίτες για τις παράνομες πρακτι­κές, αλλά και για την επιμελώς συντονισμένη προσπάθεια μετατροπής του κρατικού κανα­λιού σε Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.

Κυριάκος Λοΐζου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.