Με πολυνομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου άρχισε στην Επιτροπή νομικών, η κυβέρνηση επιχειρεί να εκσυγχρονίσει νομοθετικό πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου, αναβαθμίζει τα δικαιώματα των παιδιών και επανακαθορίζει τις διαδικασίες ρύθμισης των περιουσιακών στοιχείων, της διατροφής και των σχέσεων παιδιών και γονέων.
Με την τροποποίηση επτά νόμων η κυβέρνηση επιχειρεί την ριζική αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου με στόχο την προστασία του θεσμού της οικογένειας.
Στην ετοιμασία των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων λήφθηκαν υπόψη απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις δύο ομάδων εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών και οργανωμένων συνόλων και θεσμών. Μεταξύ άλλων:
• Καθορίζονται αποτελεσματικότερες διαδικασίες συγκέντρωσης πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση του συζύγου ή της συζύγου, για σκοπούς υπολογισμού της διατροφής και αναθεωρείται το τεκμήριο συνεισφοράς του ενός συζύγου στην αύξηση περιουσίας από το ένα τρίτο στο ένα δεύτερο της αύξησης.
• Στις περιπτώσεις τέκνου, θύματος βίας στην οικογένεια, ο άλλος γονέας θα δύναται από μόνος του να ζητήσει την παρακολούθηση του τέκνου από ειδικούς εμπειρογνώμονες και την παροχή υπηρεσιών στήριξης και αποκατάστασής του.
• Το Δικαστήριο θα δύναται αυτεπαγγέλτως να διατάξει την υποχρεωτική συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικά ή και θεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα ψυχοθεραπείας ή ψυχολογικής στήριξης ή την παροχή συμβουλευτικής ή ψυχολογικής στήριξης στο παιδί χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων.
• Ρυθμίζεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για συνέχιση της καταβολής διατροφής μετά την ενηλικίωση του τέκνου, στις περιπτώσεις όπου ειδικές περιστάσεις το επιβάλλουν.
• Παράλληλα, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που επηρεάζουν το συμφέρον του παιδιού, όπως καθορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών.
• Σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική διαδικασία το παιδί δύναται να ακουστεί και να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του για οποιοδήποτε θέμα το ενδιαφέρει.
• Διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να παραμένει με τους γονείς του με την εισαγωγή της κοινής επιμέλειας. Θεσπίζεται το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από τους γονείς του ή από τον ένα από αυτούς, να διατηρεί προσωπικές σχέσεις και να έχει επικοινωνία και με τους δύο γονείς.
Το ΑΚΕΛ χαιρετίζει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου και δηλώνει ότι θα εργαστεί συστηματικά ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι παραλείψεις στη νομοθεσία.
Το κόμμα, είπε ο Άριστος Δαμιανού, θα καταθέσει αριθμό εισηγήσεων και προτάσεων για βελτίωση των νομοσχεδίων.
Γιώργος Δεληγιάννης