Κανονισμούς για χώρους εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή η Ολομέλεια της Βουλής.

Με τους Κανονισμούς καθορίζεται η διαδικασία παραχώρησης άδειας για δημιουργία και λειτουργία ιδιωτικών χώρων εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, καθώς και οι λόγοι ανάκλησής της.

Οι κανονισμοί προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις και τέλη εξασφάλισης άδειας για δημιουργία και λειτουργία ιδιωτικών χώρων εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, τους όρους λειτουργίας του χώρου εκπαίδευσης, τις προϋποθέσεις άδειας κατοχής και χρήσης λαγών και θηραματικών πτηνών και ζώων για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, καθώς και τη δυνατότητα μη ανανέωσης ή ακόμα και ανάκλησης της συγκεκριμένης άδειας.

Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί προβλέπουν τη διεξαγωγή επιμορφωτικών μαθημάτων σχετικών με τα είδη άγριας πανίδας και την εκτροφή τους, τη νομοθεσία που διέπει την κατοχή ζώων και την ευημερία και εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα μαθήματα αυτά.

Σύμφωνα με τους ψηφισθέντες κανονισμούς, η παράβαση των προνοιών των κανονισμών χαρακτηρίζεται ως αδίκημα και προβλέπει ποινές.

Οι κανονισμοί αυτοί είχαν κατατεθεί στη Βουλή τον Ιούνιο του 2016. Λόγω της πολυπλοκότητας του νομοσχεδίου και του μεγάλου αριθμού ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εξέτασή του, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από ό,τι αρχικά υπολογίστηκε.

Σε πλαίσιο και τα καταφύγια ζώων

Σχέδιο κανονισμών για την Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Φύλαξης ετοίμασαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη.

Όπως σημείωσε ο κ. Καδής, στόχος των κανονισμών είναι η ρύθμιση της λειτουργίας αυτού του είδους εγκαταστάσεων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν για σκοπούς ευημερίας των ζώων.