Σ’ ένα χρόνο χωρίς ούτε καν αυτό να είναι σίγουρο, θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης του δρόμου Δερύνειας – Σωτήρας αφού οι διαδικασίες δεν φαίνεται να προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων.

Όπως προκύπτει από πρόσφατη επίσημη ενημέρωση, η έναρξη εργασιών τοποθετείται πλέον εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2019, περίπου δύο χρόνια εκτός του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στις μελέτες αντικατάστασης του αμιάντινου αγωγού υδατοπρομήθειας με μεταλλικό αγωγό, ωστόσο, υπάρχει θέμα και με τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ενδεχομένως να χρειαστεί επικαιροποίηση των σχεδίων απαλλοτρίωσης, κάτι που θα προκαλέσει με μαθηματική ακρίβεια ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Με τα σημερινά δεδομένα, σύμφωνα με αισιόδοξους υπολογισμούς από πλευράς κράτους, τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2022. Στο παρόν στάδιο αναμένεται η επίλυση των προβλημάτων σχετικά με την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων και τις απαλλοτριώσεις ούτως ώστε να προκηρυχθούν οι προσφορές.

Είναι όμως βέβαιο πλέον, ότι το κονδύλι των 2,5 εκ. ευρώ που υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018 δεν πρόκειται να δαπανηθεί. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο κονδύλι που δεν απορροφάται λόγω των καθυστερήσεων αφού και στον προϋπολογισμό του 2017 υπήρξε κονδύλι 1,4 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά στην επιδιόρθωση, διαπλάτυνση και αναβάθμιση του δρόμου δύο λωρίδων με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους με δαπάνη που εκτιμάται περί τα 11 εκ. ευρώ.

Τάσος Περδίος