Σ. Κουκουμά: Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του ΦΙΚΒΣε δηλώσεις της με το πέρας της Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, επισήμανε ότι στις σημερινές συνθήκες υπάρχει η ανάγκη αλλά και οι προϋποθέσεις για πιο ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών.

 

Αυτούσιες οι δηλώσεις της Σ. Κουκουμά:

Συζητήσαμε σήμερα τον Προϋπολογισμό του ΦΙΚΒ (Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών) για το 2020. Ο προϋπολογισμός παρουσιάζεται αυξημένος ένεκα της αύξησης της επιδότησης του επιτοκίου στο στεγαστικό σχέδιο του Φορέα. Οι λειτουργοί του ΦΙΚΒ μας ανάφεραν ότι για το 2018 υπήρξε χαμηλή απορρόφηση των κονδυλιών για τα διάφορα σχέδια που λειτουργούν αλλά ευελπιστούν ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα έχουν ξεπεράσει το 90% στην απορρόφηση των κονδυλιών.

Παρά τις θετικές διαπιστώσεις μας για τη λειτουργία του ΦΙΚΒ, συνεχίζουν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της αποδοτικότητας από τη μια και από την άλλη παρουσιάζεται ανάγκη για εμπλουτισμό των σχεδίων στη βάση των σύγχρονων αναγκών των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών.

Θα πρέπει να εξεταστούν τα προβλήματα υποστελέχωσης τόσο του ΦΙΚΒ όσο και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Σήμερα ένεκα της υποστελέχωσης των δύο Υπηρεσιών υπάρχει καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι για να φτάσει μια αίτηση σε λειτουργό του ΦΙΚΒ και να ξεκινήσει η εξέταση της χρειάζονται 3 μήνες.

Πρέπει να επαναφερθούν τα στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια μέσω του ΦΙΚΒ.
Χρειάζεται να επαναξιολογηθούν τα κριτήρια του Σχεδίου επαγγελματικής δραστηριοποίησης νέων επιστημόνων για να μπορεί να αξιοποιηθεί το σύνολο του κονδυλιού. Δημιουργία νέου σχεδίου του ΦΙΚΒ για δυσπραγούσες περιπτώσεις.

Υπάρχει ανάγκη για πρόσβαση των απόδημων προσφύγων που είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών στα σχέδια του ΦΙΚΒ.

Ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι στις σημερινές συνθήκες υπάρχει η ανάγκη αλλά και οι προϋποθέσεις για πιο ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών. Για τον λόγο αυτό αναμένουμε όπως ολοκληρωθεί σύντομα από τον ΦΙΚΒ η ετοιμασία σεναρίων για την αποζημίωση των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών αξιοποιώντας το Μητρώο ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών.

Επιστολή στον ΥπΔικ για την συνεργασία του Γραφείου Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων με τις διωκτικές αρχές του Καμερούν

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά ζήτησε ενημέρωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για την συνεργασία του Γραφείου Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων με τις διωκτικές αρχές του Καμερούν σχετικά με συνεντεύξεις πιθανών θυμάτων εμπορίας από το Καμερούν.

Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τον Υπουργό να ενημερώσει :

Από ποιους και για ποιο λόγο αποφασίστηκε η συνεργασία με τις διωκτικές αρχές του Καμερούν για τις συνεντεύξεις των θυμάτων εμπορίας;

Η εμπλοκή των διωκτικών αρχών του Καμερούν είναι συμβατή με τη Νομοθεσία και τις Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα;

Έχει συνυπολογιστεί η πολιτική κατάσταση στο Καμερούν και οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την αποκάλυψη των στοιχείων των αιτητριών ασύλου στις διωκτικές αρχές της χώρας;

Έχει συζητηθεί η συγκεκριμένη απόφαση με την Υπηρεσία Ασύλου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες;

Με δεδομένο ότι τα θύματα εμπορίας είναι ήδη διστακτικά για να αποταθούν στην Αστυνομία η εμπλοκή των διωκτικών αρχών της χώρας τους δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω ανησυχίες, προκατάληψη και φόβο;

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν κατά την εξέταση αιτήσεων θυμάτων εμπορίας και τα προβλήματα που προκύπτουν από την αύξηση των πιθανών θυμάτων. Αυτά δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να δικαιολογήσουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων εμπορίας αλλά ούτε και να τις θέτουν σε ουσιαστικό και πραγματικό κίνδυνο.