Σαφής η εντολή για ισχυρή Κυβέρνηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εκλογές

Ï ðñùèõðïõñãüò êáé ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò, êÜíåé äçëþóåéò óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò êáèþò áðï÷ùñåß áðü ôá ãñáöåßá ôïõ êüììáôïò ìåôÜ ôçí ïìéëßá ôïõ, ÁèÞíá, ÊõñéáêÞ 21 ÌáÀïõ 2023. Ìå åíóùìáôùìÝíï ôï 90% ôùí åêëïãéêþí ôìçìÜôùí óôçí åðéêñÜôåéá êáé óõììåôï÷Þ 60,37% åðß ôùí 8.850.351 åãåãñáììÝíùí, ìå ðïóïóôü ëåõêþí - Üêõñùí 2,59% êáé 15,90% åêôüò ÂïõëÞò, ôá ðïóïóôÜ ôùí êïììÜôùí Ý÷ïõí ùò åîÞò: Ç ÍÄ ìå 40,80% êáé 145 Ýäñåò, ÓÕÑÉÆÁ-ÐÓ 20,07% êáé 72 Ýäñåò, ÐÁÓÏÊ-ÊÉÍÁË 11,59% êáé 41 Ýäñåò, ÊÊÅ 7,18% êáé 26 Ýäñåò, ÅëëçíéêÞ Ëýóç ìå 4,46% êáé 16 Ýäñåò, Íßêç ìå 2,93%, Ðëåýóç ìå 2,86% êáé ÌÝñá25 ìå 2,57%. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ

Ως καταλυτικά αποτελέσματα και “πολιτικό σεισμό” χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα ποσοστά της κάλπης της 21ης Μάϊου, τα οποία δίνουν ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία της τάξης του 41%, σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση αποτελέσματος.

“Τα αποτελέσματα είναι καταλυτικά και αποδεικνύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την έγκριση των πολιτών να κυβερνήσει αυτοδύναμη και δυνατή”, είπε ο κ. Μητσοτάκης, κατά τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη διαμόρφωση του αποτελέσματος.

mitsotakis 2
(Ξένη Δημοσίευση) Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει σε πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών, Αθήνα, Κυριακή 21 Μαΐου 2023. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα ως σαφή εντολή για ισχυρή Κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεν ότι θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διαδικασίες, προεξήγγειλε όμως ουσιαστικά αν και όχι ρητά τη διενέργεια νέων δεύτερων εκλογών.

“Τα μαθηματικά της απλής αναλογικής παραπέμπουν σε πολιτικά παζάρια”, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εμμένει στη θέση της για ισχυρές αυτοδύναμες Κυβερνήσεις, επιλογή, η οποία, όπως είπε, προσυπογράφηκε από τους πολίτες με την ψήφο τους.

mitsotakis 1
(Ξένη Δημοσίευση) Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει σε πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών, Αθήνα, Κυριακή 21 Μαΐου 2023. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

“Η ελπίδα νίκησε την απαισιοδοξία και η ενότητα νίκησε τον διχασμό”, ανέφερε ο ίδιος, δηλώνοντας συγκινημένος με ένα τόσο “εντυπωσιακό αποτέλεσμα”, όπως είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι εντολή των πολιτών είναι η επιτάχυνση στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αυτόν τον δρόμο.

mitsotakis 6
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχωρεί από τα γραφεία του κόμματος μετά την ομιλία του, Αθήνα, Κυριακή 21 Μαΐου 2023. Με ενσωματωμένο το 90% των εκλογικών τμημάτων στην επικράτεια και συμμετοχή 60,37% επί των 8.850.351 εγεγραμμένων, με ποσοστό λευκών – άκυρων 2,59% και 15,90% εκτός Βουλής, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής: Η ΝΔ με 40,80% και 145 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 20,07% και 72 έδρες, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 11,59% και 41 έδρες, ΚΚΕ 7,18% και 26 έδρες, Ελληνική Λύση με 4,46% και 16 έδρες, Νίκη με 2,93%, Πλεύση με 2,86% και Μέρα25 με 2,57%. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα εκατομμύρια πολίτες για την ψήφο τους, δεσμευόμενος να εργαστεί με αίσθημα ευθύνης και χωρίς αλαζονεία στην κατεύθυνση της λαϊκής εντολής.

ΚΥΠΕ

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy