Σαιξπηρικό… δίλημμα οι προσφυγές Βαρωσιωτών για την περιουσία τους

Επισημαίνουν κινδύνους ακόμα και όσοι υποστηρίζουν τις προσφυγές στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ç ðåñßêëåéóôç ðüëç ôçò Áììï÷þóôïõ ôï Âáñþóç, ëåçëáôçìÝíç êëåéóôåß êáé åñçìùìÝíç ìåôÜ ôçí êáôÜëçøÞ ôçò áðü ôá êáôï÷éêÜ óôñáôåýìáôá åäþ êáé 46 ÷ñüíéá. Öùôïãñáöéêü óôéãìéüôõðï ç âåâçëùìÝíç åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, Áììü÷ùóôïò 12 Ïêôùâñßïõ 2020. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Της Νίκης Κουλέρμου

Διχάζουν οι απόψεις που εκφράζονται αν πρέπει οι Βαρωσιώτες να διεκδικήσουν την περιουσία τους με ένδικα μέσα, προσφεύγοντας στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΕΑΙ), που είναι τουρκικό ένδικο μέσο και νομιμοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, «κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν να προσφύγει για να διεκδικήσει την περιουσία του. Το κακό είναι αν θα την πουλήσει (και στην ουσία την πουλά, γιατί το 99% των απαντήσεων στις αιτήσεις είναι ότι δεν επιστρέφεται γιατί είναι στρατιωτική περιοχή), οπότε κλείνει το περιουσιακό και το Κυπριακό. Το ζήτημα είναι να μην πωλούνται οι ε/κ περιουσίες. Να ληφθούν μέτρα από τον Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών για να βοηθηθεί πραγματικά ο προσφυγικός κόσμος που έχει ανάγκη για να πωλήσει περιουσία. Αν κάποιος έχει ανάγκη και θέλει να πωλήσει, μπορεί κανείς να τον κατακρίνει; Στην απελπισία τους πολλοί άνθρωποι ήταν εκείνοι που πούλησαν περιουσία τους στα κατεχόμενα». Ο κ. Ιωάννου θέτει όμως και τον προβληματισμό του στην περίπτωση που η απάντηση από την άλλη πλευρά είναι ότι  «είσαι χρήστης, κύριε, και δεν ήλθες να τη διεκδικήσεις την περιουσία σου και άρα τη χάνεις… Δεν σε διώξαμε, αλλά έφυγες μόνος σου». Ο Δήμος Αμμοχώστου έχει ζητήσει και αναμένει άμεσα συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα για να ακούσουν και τη δική του γνώμη.

 

Αντρέας Συμεού: Είναι λάθος να γίνουν μαζικές  αιτήσεις στην ΕΑΙ

 

Για τον κ. Αντρέα Συμεού, που υπήρξε σύμβουλος στη διαπραγματευτική ομάδα για το περιουσιακό, πρώτον, δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης του ψευδοκράτους γιατί η Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται από το ΕΔΑΔ ως τουρκικό ένδικο μέσο. Στο ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει οι Βαρωσιώτες να προσφύγουν ή όχι στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας των κατεχομένων, ο κ. Αντρέας Συμεού, που υπήρξε σύμβουλος στη διαπραγματευτική ομάδα για το περιουσιακό και συγγραφέας δύο βιβλίων για το περιουσιακό:“The property issue in the Cyprus problem: A technocratic approach” και «Κυπριακό ώρα μηδέν: Το αγκάθι του περιουσιακού», αναφέρει ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό θέμα και συνδέεται άμεσα με τη διαπραγματευτική τακτική της πλευράς μας.  Και προσθέτει: «Στο συγκεκριμένο ερώτημα θα δώσω μια προκαταρκτική άποψη, αφού, όπως είπα, για λήψη οριστικών αποφάσεων απαιτείται περισσότερη σε βάθος συζήτηση. Είναι γνωστό ότι το ΕΔΑΔ θεωρεί την ΕΑΙ σαν ικανοποιητικό εσωτερικό ένδικο μέσο, όχι της ανύπαρκτης “ΤΔΒΚ”, αλλά της κατοχικής δύναμης, δηλ. της Τουρκίας. Από την άλλη, οι  αποφάσεις της ΕΑΙ ασφαλώς δεν μας ικανοποιούν α) γιατί στο  98% των αιτήσεων οι περιουσίες δεν επιστρέφονται, αλλά αποζημιώνονται, δηλ. αγοράζονται και β) διότι οι αποζημιώσεις που προσφέρονται (στις οποίες υποτίθεται ότι περιλαμβάνεται και αποζημίωση για απώλεια χρήσης) είναι υπερβολικά χαμηλές.

Στην περίπτωση του Βαρωσιού, η προσπάθεια των αιτητών θα πρέπει να είναι α) να εξασφαλίσουν απόφαση της ΕΑΙ για επιστροφή της περιουσίας τους και αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης β) σε περίπτωση άρνησης της ΕΑΙ να προσφύγουν στο ΕΔΑΔ, ώστε i) να ανατρέψουν την απόφαση ii)  να εξασφαλίσουν αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης και iii) να εκθέσουν την ΕΑΙ ως μη αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο.

Είναι πολύ πιθανόν οι αιτήσεις για αποκατάσταση περιουσίας, ή κάποιες από αυτές, να απορριφθούν από την ΕΑΙ με το επιχείρημα ότι πρόκειται για στρατιωτική περιοχή ή για άλλους λόγους. Είναι πολύ πιθανόν να εμπλακεί το ΕΒΚΑΦ και η κατάσταση να περιπλακεί. Η χειρότερη εξέλιξη βέβαια θα είναι κάποιοι αιτητές να αποδεχθούν να αποξενώσουν τις περιουσίες τους έναντι αποζημίωσης, κάτι που θα πλήξει καίρια τη διαπραγματευτική μας τακτική. Με βάση τα πιο πάνω, πιστεύω ότι είναι λάθος να γίνουν μαζικές αιτήσεις στην ΕΑΙ. Θα πρέπει να γίνει μικρός αριθμός αιτήσεων, στοχευμένα και επιλεκτικά, με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας, με απώτερο στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι που ανέφερα πιο πάνω. Μια απόφαση του ΕΔΑΔ είναι αρκετή, αφού θα αποτελέσει δεσμευτικό προηγούμενο και για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, όπως έγινε και με την υπόθεση Λοϊζίδου».

 

Αχιλλέας Δημητριάδης: Να διεκδικήσουν αποκατάσταση, όχι αποζημίωση

 

Ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης μάχεται με πάθος για να πείσει ότι πρέπει να γίνουν προσφυγές στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας από τους Βαρωσιώτες για να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους στην κλειστή πόλη. Ο κ. Δημητριάδης θεωρεί πως «αν οι Βαρωσιώτες πετύχουν κατοχή αυτής της περιουσίας, τότε εξυπηρετείται περισσότερο το δημόσιο συμφέρον, γιατί ο διαπραγματευτής θα μπορεί να διεκδικήσει κάτω από το κεφάλαιο περιουσιακό ή εδαφικό την επιστροφή του Βαρωσιού, γιατί θα είναι στην κατοχή πολλών Ε/κ και δεν θα το αναπτύξει ο Ερντογάν ως Λας Βέγκας. Άρα θεωρώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να προχωρήσουν και να διεκδικήσουν αποκατάσταση», σημειώνει.

Στην παρατήρηση ότι δεν επιστρέφονται περιουσίες από την ΕΑΙ, αλλά συνήθως αποζημιώνονται με ψίχουλα οι ιδιοκτήτες, ο κ. Δημητριάδης επισημαίνει ότι:

«Πρώτον, εξαρτάται τι ζητάς από την Επιτροπή… Αυτό είναι το μείζον. Μέχρι τώρα έχουν προσφύγει 6.000 αιτητές, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ζητά αποζημίωση, δεν ζητά αποκατάσταση. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Για 800 από αυτές η ΕΑΙ δέχθηκε να δώσει αποζημίωση. Αυτή η αποζημίωση συμφωνήθηκε με τους αιτητές. Αν και χαμηλή, οι ιδιοκτήτες το αποδέχτηκαν όπως αποδέχτηκαν αποζημιώσεις για πώληση της περιουσίας τους της τάξης των 300 εκ. στερλινών, από τις οποίες τα 200 εκ. πληρώθηκαν. Αυτοί αναγκάστηκαν να πωλήσουν την περιουσία τους διότι υποχρεώθηκαν από την κρίση… Αν δεν δέχονταν απαλλοτρίωση και επέμειναν για αποκατάσταση, θα είχαν κάποιες πιθανότητες. Δέστε το παράδειγμα του Σκουρίδη… Ζήτησε αποκατάσταση, εκεί ήταν άλλος, ζήτησε χωράφι και έκτισε άλλο δίπλα, στον Λάρνακα της Λαπήθου… Μη λέτε δεν δίνεται αποκατάσταση. Στο Βαρώσι η αποκατάσταση είναι δυνατή, γιατί δεν υπάρχουν χρήστες.

Δεύτερον, το Βαρώσι είναι ειδική περίπτωση, διότι εκεί δεν υπάρχει χρήστης. 46 χρόνια το Βαρώσι είναι κλειστό. Άρα αν κάποιος ιδιοκτήτης ζητήσει την περιουσία του πίσω, δεν υπάρχει χρήστης για να του την αρνηθεί. Αν του πει είναι στρατιωτική περιοχή, θα περιμένει να λυθεί το Κυπριακό, να φύγει ο στρατός και αφού την έχει “αγκαζιαρισμένη” θα το πάρει πίσω».

Ο ίδιος προτείνει σχέδιο Β’ μπροστά στους κινδύνους η κλειστή πόλη να αξιοποιηθεί από την Τουρκία για τουριστικούς σκοπούς. Το σχέδιο Β είναι: 1) Ο κόσμος να επικαιροποιήσει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. 2) Να βρει πιστοποιητικά θανάτου και κληρονόμων για να αποδείξει την ιδιοκτησία του από το 1974 έως σήμερα. 3) Αν είναι εταιρεία, να πάει στον Έφορο Εταιρειών και να επικαιροποιήσει τους διευθυντές και τους μετόχους. 4) Η κυβέρνηση να πει στο Κτηματολόγιο να βάλει στο διαδίκτυο τις τιμές των περιουσιών στην περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου. «Γιατί δεν το κάνουν; Γιατί τις έχουν τις τιμές και δεν τις δημοσιοποιούν;» διερωτάται.

Τέλος, στο ερώτημα γιατί μέχρι τώρα η εν λόγω Επιτροπή δεν έχει αγγίξει τους 300 φακέλους που έχει ενώπιόν της για περιουσίες στο Βαρώσι, ανέφερε ότι «προφανώς αναμένει να δει τι θα γίνει…»

 

 

Αιτήσεις στην ΕΑΙ για τη μισή έκταση του Βαρωσιού

 

Στον τ/κ Τύπο -και συγκεκριμένα στη Γενί Ντουζέν- έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς και ιδιαίτερα ενόψει του ανοίγματος των Βαρωσίων διάφορα δεδομένα για την ΕΑΙ.

Τον Οκτώβριο (29/10/2020), η ίδια εφημερίδα, επικαλούμενη επαληθευμένες και επιβεβαιωμένες πληροφορίες, κατέγραψε τα πιο κάτω στοιχεία: Μέχρι σήμερα υπάρχουν 338 διαφορετικοί φάκελοι αιτήσεων στην Επιτροπή Ακίνητων Περιουσιών από άτομα ή εταιρείες σε σχέση με το κλειστό Βαρώσι. Κανένας από αυτούς τους φακέλους δεν άνοιξε ακόμα! Αυτές οι αιτήσεις περιλαμβάνουν 2.438 στρέμματα, που είναι πέραν από τα μισά στην συνολική γη των 4.638 στρεμμάτων του κλειστού Βαρωσιού.

Στην ΕΑΙ υπάρχουν επιπλέον πέραν των πέντε χιλιάδων φακέλων, οι οποίοι δεν αγγίχθηκαν ακόμα. Ο δε συνολικός αριθμός των αιτήσεων είναι 6.740. Μέσα στο 2020 υπήρξαν 67 νέες αιτήσεις. Κατέληξαν οι 1.245 από αυτές τις αιτήσεις. Οι 201 αποσύρθηκαν, ή δεν έγινε δεκτή η πρόταση, ή η διαδικασία ήταν προβληματική.

Χρειάζονται πόροι 312 εκ. 118 χιλιάδων στερλινών για αποζημίωση όλων των φακέλων που κατέληξαν στην ΕΑΙ, εκτός από το Βαρώσι. Με τη σημερινή τιμή συναλλάγματος της τουρκικής λίρας μιλάμε για έναν αριθμό μεγαλύτερο από 3,3 δισεκατομμύρια. Αν πληρωθούν αυτά τα χρήματα, θα έχει επιλυθεί μόνο το 1,8% του περιουσιακού προβλήματος. Μέχρι σήμερα έγινε πληρωμή περίπου 200 εκατομμυρίων στερλινών.

Στο βόρειο τμήμα του νησιού υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο 400 χιλιάδες στρέμματα ελληνοκυπριακών περιουσιών. Μέχρι σήμερα αγοράστηκαν από Ελληνοκύπριους 17.500 στρέμματα με πληρωμή των χρημάτων γι’ αυτά. Στο βορρά υπάρχει νόμιμη περιουσία 383 χιλιάδων στρεμμάτων που ανήκει σε Τουρκοκύπριους. Να θυμίσουμε και πάλι ότι η περιουσία που άφησαν στο νότο οι Τουρκοκύπριοι είναι 455 χιλιάδες στρέμματα.

Πλαισιο………

ΓΓ ΑΚΕΛ: Θα λύσουμε το Kυπριακό επί του εδάφους και θα πάμε στη διχοτόμηση αν συμβεί κάτι τέτοιο

Η θέση του ΑΚΕΛ, όπως διατυπώθηκε πλειστάκις, είναι ότι το Κυπριακό είναι πολιτικό πρόβλημα και δεν θα επιλυθεί με νομικό τρόπο. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ανήκει στον κάθε ένα, είναι ατομικό δικαίωμα και ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει με την περιουσία του.

Πριν το 2014, πολύς κόσμος είχε προσφύγει στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων. Όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις Αναστασιάδη-Ακιντζί το 2014, αυτές οι προσφυγές σταμάτησαν γιατί υπήρχε προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν διαβλέπει καμιά προοπτική επίλυσης και ξαναμπαίνει στο ίδιο δίλημμα. «Θα ήταν μεγάλο λάθος να υπάρξει μεγάλη νομική προσφυγή για την απόκτηση των περιουσιών τους ή προσφυγή μέσω της διαδικασίας που πρότεινε ο κ. Ερντογάν. Θα λύσουμε το κυπριακό επί του εδάφους και θα πάμε στη διχοτόμηση αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορεί να επιλυθεί το Κυπριακό και είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι πάντες», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σε συνέντευξή του στον Άλφα. Την ίδια στιγμή κάλεσε τον κ. Αναστασιάδη ν’ αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες να δημιουργηθούν προϋποθέσεις επανέναρξης διαπραγματεύσεων και από μόνος του ο κόσμος θα ξεπεράσει αυτό το δίλημμα που του έχει θέσει ο κ. Ερντογάν με έναν τρόπο απαράδεκτο και παράνομο. «Ο μόνος τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά είναι να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις με προοπτική να λυθεί το Κυπριακό στη συμφωνημένη βάση. Όχι σε οποιαδήποτε άλλη βάση», κατέληξε.

 

 

 

 

 

 

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News