Σχέδιο Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών για «ίσες ευκαιρίες» ανακοίνωσε η Α. Ανθούση

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση παραθέτει συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Σχεδίου Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών, Λευκωσία 25 Ιουλίου 2022.

Η παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η ενίσχυση και στήριξη των οικογενειών με παιδιά και η συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή αποτελούν τους κύριους στόχους του Σχεδίου Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι τεσσάρων ετών, δήλωσε τη Δευτέρα η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου για την παρουσίαση του Σχεδίου.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, το εν λόγω σχέδιο εμπνεύστηκε και σχεδίασε με τους συνεργάτες της η πρώην Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, «επιβεβαιώνοντας την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για βελτίωση και ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, αφού πλέον η υλοποίηση του χαρτοφυλακίου κοινωνικής φροντίδας γίνεται πιο ευέλικτα, στοχευμένα και ολιστικά».

Όπως δήλωσε η κ. Ανθούση, η υλοποίηση του Σχεδίου ήδη από τη φετινή χρονιά αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη και να συμβάλει στην εφαρμογή πρόσθετων σχετικών πολιτικών που προωθεί η Κυβέρνηση, όπως η υποστήριξη της ευρύτερης δημογραφικής πολιτικής του κράτους, ενώ δεδομένων και των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2019 που καταδεικνύουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, είπε πως επιβάλλεται η εξεύρευση τρόπων και μέτρων που θα συμβάλουν στην επαναφορά του πληθυσμού σε φυσιολογικούς ρυθμούς αναπλήρωσης.

Επιπλέον, σημείωσε πως οι περιορισμένες επιλογές για δωρεάν ή χαμηλού κόστους προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα επιβαρύνουν δυσανάλογα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και περισσότερο τις οικογένειες με χαμηλά ή και μεσαία εισοδήματα, ενώ προσέθεσε πως έχει παρατηρηθεί ότι συχνά η έλλειψη οικονομικά προσιτών επιλογών για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα υποχρεώνει έναν εκ των δύο γονέων, συχνότερα τη γυναίκα, να αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών και να μένει εκτός της αγοράς εργασίας.


«Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία μεγάλου χάσματος στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των φύλων, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι για το 2019 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σε σχέση με τους άντρες ήταν 11,7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο», συμπλήρωσε.

Ανησυχητική συνέπεια του μικρού αριθμού οικονομικά προσιτών επιλογών για απασχόληση και φροντίδα των παιδιών είναι το μειωμένο ποσοστό εγγραφής παιδιών σε ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, συνέχισε η Υφυπουργός, προσθέτοντας πως σε Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε το 2020 αναφέρεται ότι το 2018 το ποσοστό εγγραφής των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών σε ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης έφτασε στο 31,4%, κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (35,1%) και τον στόχο της Βαρκελώνης (33%).

«Απόρροια της μειωμένης πρόσβασης των παιδιών σε προσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η παρεμπόδιση της ανάπτυξης κοινωνικής δικαιοσύνης και ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών. Μέσα από το Σχέδιο φιλοδοξούμε να διευκολύνουμε την προσβασιμότητα όλων των παιδιών σε προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τη μάθηση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους από την πρώιμη παιδική ηλικία», τόνισε η κ. Ανθούση.

Η προσέγγιση του Κράτους σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και παιδικής φροντίδας είναι πολύπλευρη και ολιστική, ανέφερε η Υφυπουργός, με το Σχέδιο να στοχεύει στην αύξηση των προσφερόμενων θέσεων για παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών, στόχος ο οποίος επιδιώκεται παράλληλα και μέσω σχετικού επενδυτικού έργου που έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος Το Αύριο».


Σύμφωνα με την κ. Ανθούση, το επενδυτικό έργο με προϋπολογισμό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ αφορά σε σχέδιο παραχώρησης χορηγιών προς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Αρχές Τοπικές Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία τουλάχιστον 25 Πολυδύναμων Κέντρων για παιδιά ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών και 6 μέχρι 13 ετών και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών, με το εν λόγω έργο να εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, ιδιαίτερα για τις ηλικίες μέχρι 2 ετών, όπου η προσφορά θέσεων και το ποσοστό συμμετοχής είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο.

Αναφορικά με το ύψος των χορηγιών, η κ. Ανθούση ανέφερε πως το Σχέδιο προβλέπει τη διάθεση ποσού ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση ποσοστού μέχρι 80% του ύψους των τροφείων παιδιών μέχρι τεσσάρων ετών που φοιτούν σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, με μέγιστο ποσό που κυμαίνεται από €100 μέχρι και €350 μηνιαίως για κάθε παιδί και ιδιαίτερα αυξημένη επιδότηση για παιδιά ηλικίας μέχρι και 2 ετών, καθώς και για μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Επιπροσθέτως, σημείωσε πως από την παραχώρηση του επιδόματος δύνανται να επωφεληθούν μέχρι και 16.000 παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου, στη βάση κριτηρίων εισοδήματος της οικογένειας, της σύνθεσης της οικογένειας, της ηλικίας του παιδιού, αλλά και του ωραρίου φοίτησης, ενώ ελήφθη επίσης υπόψη το ωράριο παραμονής των παιδιών στις δομές, με επιπρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ τον μήνα για τα παιδιά που θα φοιτούν και το απόγευμα (μετά τις 3:30 μ.μ.), με σκοπό να διασφαλιστεί η φροντίδα των παιδιών και τις απογευματινές ώρες και, κατ’ επέκταση, η πρόσβαση των γονέων στην εργασία.

Όπως διευκρίνισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, το επίδομα θα καταβάλλεται απευθείας στους παρόχους και όχι στις οικογένειες, ενώ στο Σχέδιο έχει περιληφθεί ως ασφαλιστική δικλείδα απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι πάροχοι που θα συμμετάσχουν θα διατηρήσουν τα δίδακτρα σταθερά και δεν θα προβούν σε αυξήσεις.


Η κ. Ανθούση είπε επίσης πως για την εκπόνηση του Σχεδίου αξιοποιήθηκαν κονδύλια από εθνικούς πόρους, αλλά και τις δυνατότητες που προφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΕΙΑ (2022-2025), «αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ορθή διαχείριση και εκμετάλλευση των ευκαιριών που μας παρέχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης».

«Με την εφαρμογή του Σχεδίου που παρουσιάζουμε σήμερα, υλοποιείται ακόμα μια πολιτική της Κυβέρνησης, για την οποία πρωτοστάτησε η Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η επιτυχής εκπλήρωση των στόχων που ίδια έθεσε και πλέον καλούμαστε εμείς να υλοποιήσουμε μέσω του συγκεκριμένου Σχεδίου – η παροχή δηλαδή στήριξης στις οικογένειες, στις γυναίκες και στα παιδιά που τόσο αγαπούσε – θα αποτελέσουν το καλύτερο μνημόσυνο για εκείνην», κατέληξε.

Σύμφωνα με τους συνεργάτες της Υφυπουργού, οι πάροχοι θα μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον εγγραφής τους στο σχέδιο από τις 26 Ιουλίου και μέχρι τις 25 Αυγούστου, ενώ στο τέλος του Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι εν των μεταξύ θα λάβουν και σχετικές ενημερωτικές επιστολές.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.