Σχέδιο «Εστία»: 40% που έκαναν αίτηση κρίνονται μη βιώσιμοι για αναδιάρθρωση

Το ΥΠΟΙΚ υπόσχεται «υποσχέδιο», ενώ η Τρ. Κύπρου προωθεί νέο σχέδιο

Ποσοστό 40% περίπου όσων έκαναν αίτηση για το σχέδιο Εστία, κρίθηκαν μη βιώσιμοι για αναδιάρθρωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, οι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν για το σχέδιο Εστία ανήλθαν συνολικά σε 5.176, σε σύγκριση με 15 χιλιάδες που είχε εκτιμήσει αρχικά η κυβέρνηση. Εκτιμάται μάλιστα ότι απ’ αυτούς που έκαναν αίτηση, περίπου 2 χιλιάδες (ήτοι ποσοστό κοντά στο 40%) θα κριθούν μη βιώσιμοι λόγω χαμηλών εισοδημάτων και θα μείνουν εκτός του σχεδίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, υποσχέθηκε ότι θα προωθηθεί «υποσχέδιο» του «Εστία», το οποίο θα διαχωρίσει τους υπό αναφορά μη βιώσιμους δανειολήπτες στις ακόλουθες τρεις μεγάλες κατηγορίες:

• Η πρώτη κατηγορία θα αφορά δανειολήπτες οι οποίοι θα γίνουν βιώσιμοι μέσα από τη μεγαλύτερη απομείωση του χρέους τους από τις τράπεζες.

• Η δεύτερη κατηγορία θα αφορά όσους θα γίνουν βιώσιμοι μέσα από τη μεγαλύτερη απομείωση του χρέους και την παράλληλη αύξηση της συνεισφοράς του κράτους.

• Η τρίτη κατηγορία θα αφορά όσους δανειολήπτες έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα που θα απαιτηθεί πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά από το κράτος.

Σχέδιο «Vesta»

Εν τω μεταξύ, η Τράπεζα Κύπρου επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο με την ονομασία «Vesta», το οποίο θα αφορά ευάλωτους δανειολήπτες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μέσω του σχεδίου Εστία και δεν κρίθηκαν βιώσιμοι λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

Όπως ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή της τράπεζας, έχει διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω δανειολήπτες έχουν κατά κύριο λόγο χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα, ή/και είναι λήπτες ΕΕΕ. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι πολλοί βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο, ή είναι μονογονεϊκές οικογένειες, ή είναι άτομα με σοβαρές ασθένειες. Ακόμη, έχει διαπιστωθεί ότι αρκετοί από τους δανειολήπτες οι οποίοι είναι κοντά στο ηλικιακό όριο, επιθυμούν να εξασφαλίσουν την επιλογή να κληρονομήσουν τα παιδιά τους την υποθηκευμένη μόνιμη κατοικία, με σκοπό να παραμείνει στην οικογένεια. Για το λόγο αυτό, πρόσθεσε, στα πλαίσια του «Vesta» θα προσφερθούν στους δανειολήπτες οι ακόλουθες επιλογές:

• Η εισαγωγή νέου δανειολήπτη που να είναι στενός συγγενής του αρχικού πρωτοφειλέτη.

• Ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των δόσεων με την ένταξη του νέου δανειολήπτη.

• Ενδεχόμενη επιμήκυνση του δανείου.

• Ενδεχόμενη ευελιξία στην αποπληρωμή, με τη λογική του «pay as you go».

• Ενδεχόμενη εφάπαξ καταβολή μέρους του δανείου χωρίς χρέωση.

Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, εξετάζεται το ενδεχόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρξει και μερική διαγραφή του δανείου, υπό προϋποθέσεις. Εξετάζεται επίσης κατά πόσον οι πιο πάνω επιλογές μπορούν να καλύψουν και τις άλλες κατηγορίες ευάλωτων δανειοληπτών, τους οποίους στοχεύει το εν λόγω Σχέδιο.