Σχέδιο Εστία: Μέχρι το τέλος του 2019 οι αιτήσειςΗ Ελληνική Τράπεζα παροτρύνει όλους τους δυνητικά επιλέξιμους δανειολήπτες της να υποβάλλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους, έχοντας θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς για τη στήριξη όσων χρειάζονται βοήθεια με τη συμπλήρωση της αίτησής τους.

Η παράταση που παίρνει το Σχέδιο Εστία, δίνει την ευκαιρία σε δικαιούχους δανειολήπτες να υποβάλουν την αίτησή τους και να επωφεληθούν από τους όρους του Σχεδίου αλλά και από την κρατική χορηγία, η οποία είναι ίση με το ένα τρίτο της δόσης των δανείων, υπό συγκεκριμένους όρους.

Το Σχέδιο Εστία προσφέρεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στη βάση συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Απώτερος σκοπός του είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας των δυνητικά επιλέξιμων δανειοληπτών.

Μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής του Σχεδίου Εστία ως ακολούθως:

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων από τους δανειολήπτες: 02/09/2019 – 31/12/2019
  • Αξιολόγηση επιλεξιμότητας από τις τράπεζες: 02/09/2019 – 10/01/2020
  • Διαδικασία αναδιάρθρωσης από τις τράπεζες: 02/09/2019 – 31/01/2020
  • Έγκριση διαδικασίας από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αρμόδιος Φορέας): 02/09/19 – 15/05/2020

Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2019, η Ελληνική Τράπεζα έλαβε περίπου 100 αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο Εστία, για τις οποίες είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης ή / και περισυλλογής στοιχείων.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους λειτουργούς της APS στην τηλεφωνική γραμμή Εστία (τηλ.: 22 690434) ή στο email (cyestia@apsholding.com). Σε περίπτωση που επιθυμείτε, η APS έχει συμβληθεί με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι στη διάθεση σας για τη συμπλήρωση αιτήσεων για το Σχέδιο Εστία.

Για πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο από τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/30283C90D44EC467C2258440003CF9E3

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας μπορείτε να δείτε σχετικό βίντεο με τους πιο σημαντικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία σε απλή και κατανοητή μορφή:

https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/el/personal-banking/borrow/help-me-with/estia