Σχέδιο Εστία: Νέες αιτήσεις από σήμερα μέχρι τις 15 ΙουνίουΑπό σήμερα μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το σχέδιο «Εστία» δανειολήπτες που δεν το είχαν πράξει προηγουμένως.

Επίσης μέχρι τις 31 Ιουλίου οι αιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το σχέδιο.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5.639 αιτήσεις για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ. 1.204 αιτήσεις είναι πλήρως συμπληρωμένες εκ των οποίων οι 673 αποστάληκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Υπουργείο Εργασίας για εξέταση. Από τις 673, οι 152 είναι στο τελικό στάδιο έγκρισης, 182 αιτήσεις είναι προς απόρριψη, 271 αιτήσεις έχουν επιστραφεί πίσω στα πιστωτικά ιδρύματα καθώς λείπουν δικαιολογητικά στοιχεία αλλά δεν έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις, 55 αιτήσεις αφορά μη βιώσιμους δανειολήπτες που αναμένουν τα συμπληρωματικά σχέδια ενώ υπάρχουν και 13 αιτήσεις που έχουν κάνει αναδιάρθρωση στο παρελθόν και περιμένουν απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών.