Συμψηφισμό καταθέσεων – δανείων πριν από την εφαρμογή του σχεδίου «Εστία», αλλά και ταχεία εκποίηση σε περίπτωση υποτροπής του δανειολήπτη, προνοεί μεταξύ άλλων το Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο αναμένεται να υπογράψουν τις επόμενες μέρες το Υπουργείο Εργασίας και οι τράπεζες, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου.

Το σχέδιο προνοεί την αναδιάρθρωση των δανείων τα οποία θα ενταχθούν στο «Εστία» στη βάση τυποποιημένης φόρμουλας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείωση του επιτοκίου στο 2,5% και επέκταση της περιόδου αποπληρωμής μέχρι τα 25 χρόνια. Προνοείται επίσης ότι «οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις που υπερβαίνουν το 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των υποχρεώσεων του αιτητή προς τη συμμετέχουσα τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων (ανάλογα με την κάθε περίπτωση)».

Ακόμη, προνοείται ότι σε περίπτωση υποτροπής το δάνειο θα οδηγείται σε διαδικασία ταχείας εκποίησης. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας ως ο κρατικός φορέας υλοποίησης του σχεδίου θα αποστέλλει επιστολή στις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων κάθε χρόνο στις αρχές Δεκεμβρίου, προκειμένου να επιβεβαιώσουν κατά πόσον ο κάθε δανειολήπτης ξεχωριστά πλήρωσε το μερίδιο το οποίο του αναλογεί (2/3). Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική, το κράτος θα καταβάλλει το δικό του μερίδιο (1/3) και το πρόγραμμα θα συνεχίζεται.

Αντίθετα, εάν εντοπιστεί δάνειο το οποίο παρουσιάζει καθυστέρηση μέχρι 90 μέρες, θα δίδεται προθεσμία στον δανειολήπτη για διευθέτηση της οφειλής του μέχρι τις αρχές Φεβρουάριου. Εάν δεν το πράξει, το σχέδιο θα τερματίζεται αυτόματα και το δάνειο θα οδηγείται σε ταχεία εκποίηση, ενώ ο δανειολήπτης θα είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την κρατική επιχορήγηση την οποία έλαβε τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης, το σχέδιο θα τερματίζεται αυτόματα σε περίπτωση που το δάνειο παρουσιάσει καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ή/και εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ο δανειολήπτης δεν πληρούσε τα κριτήρια. Πρόνοια σε περίπτωση κληρονομιάς Το μνημόνιο περιλαμβάνει πρόνοια για τερματισμό της κρατικής επιχορήγησης και μεταφορά της υποχρέωσης αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου στον δανειολήπτη, σε περίπτωση που τα περιουσιακά του στοιχεία αυξηθούν πέραν του 30%, είτε λόγω αγοράς ακινήτου είτε λόγω δωρεάς ή/ και κληρονομιάς. Άρση τραπεζικού απορρήτου Η υποβολή των αιτήσεων για έναρξη στο σχέδιο Εστία προϋποθέτει την προσκόμιση από πλευράς του δανειολήπτη, μιας σειράς από έγγραφα και δικαιολογητικά.

Προνοείται επίσης άρση του τραπεζικού απορρήτου του αιτητή και των μελών της οικογένειάς του, για σκοπούς ελέγχου της αίτησης. Επιτροπή για εξειδικευμένες περιπτώσεις και ενστάσεις Με την έναρξη της υλοποίησης του σχεδίου θα συσταθούν δύο Επιτροπές. Η πρώτη θα επιλαμβάνεται εξειδικευμένες περιπτώσεις που βρίσκονται στα όρια των κριτηρίων, ενώ η δεύτερη θα εξετάζει ενστάσεις, καταγγελίες και παράπονα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνεται στις περιπτώσεις των δανειοληπτών, οι οποίοι θα κριθούν μη βιώσιμοι για αναδιάρθρωση και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο «Εστία».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου