Σχέδιο προσέλκυσης επιχειρήσεων με δέλεαρ και πάλι πολιτογραφήσεις-Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022

 Με δυνατότητα απασχόλησης ξένων υπηκόων και άλλες διευκολύνσεις 

Ένα χρόνο μετά την κατάργηση του Επενδυτικού Προγράμματος (γνωστό ως «χρυσά διαβατήρια) παρουσιάστηκε χθες η νέα στρατηγική για προσέλκυση επιχειρήσεων στην Κύπρο, με έμφαση στις εταιρείες τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΤο Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, με την έγκριση προηγουμένως κάποιων προνοιών του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε χαιρετισμό του πριν από την παρουσίαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έκανε λόγο για μια νέα σημαντική στρατηγική για προσέλκυση επιχειρήσεων που «φιλοδοξεί στο να καταστήσει την Κύπρο ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής και της Ευρώπης».

Παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι για να αναπτυχθούν αυτές οι νέες εταιρείες στην Κύπρο χρειάζονται κάποια κίνητρα γιατί υπάρχουν ήδη κάποιες στρεβλώσεις σε εργασιακά θέματα, στο καθεστώς της μετανάστευσης ενώ χρειάζονται φορολογικά κίνητρα.

«Πιστεύω ότι το δικό μας είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό σχέδιο», ανέφερε.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ιδρύεται Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business Facilitation Unit) που είναι μετεξέλιξη του υφιστάμενου Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης Διεθνών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Η Μονάδα θα λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο επαφής για όλες τις εταιρείες διεθνών συμφερόντων που είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν καθώς και για κυπριακές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης με βάση τη στρατηγική που παρουσίασε ο κ. Πετρίδης γίνεται αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες και  επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις και εταιρείες ξένων συμφερόντων που λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο, τα οποία να στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο γραφείο. Μεταξύ αυτών κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες, κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας, κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας. Θα δίνεται άδεια για απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών με υψηλές δεξιότητες και με ελάχιστο μικτό μηνιαίο μισθό ύψους €2500. Οι άδειες θα εκδίδονται άμεσα εντός 1 μηνός και θα έχουν διάρκεια μέχρι 3 έτη.

Digital Nomad Visa

Στο πλαίσιο της στρατηγικής θα παραχωρούνται και οι λεγόμενες Digital Nomad Visa με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους, δηλαδή άδειες παραμονής στη Δημοκρατία αλλά όχι άδεια εργασίας, για άτομα που θα διαμένουν στην Κύπρο αλλά θα εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Δικαιούχοι θα είναι πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες και πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια. Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τους δικαιούχους, χωρίς ωστόσο άδεια εργασίας.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.