Σχεδόν 2.500 αιτήσεις για το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Πότε θα εξεταστούν οι αιτήσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης (2021) του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της προκήρυξης που ανέρχεται στα €35 εκατομμύρια.

Έχουν υποβληθεί συνολικά 2.152 αιτήσεις μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ (https://fundingapps.mcit.gov.cy) και η αξιολόγησή τους γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία και αναμένεται να προκηρυχθεί εκ νέου με ίδιους ή τροποποιημένους όρους, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί από το ΥΕΕΒ.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.