Σε 3 μήνες θα οριστεί εκκαθαριστής στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε ο ΣΥΚΑΛΑΟ Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σε συνάντηση που είχε με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνο Ηροδότου ενημερώθηκε ότι η διαδικασία για να τεθεί η Λαϊκή σε εκκαθάριση έχει ξεκινήσει και ότι η διαδικασία ζήτησης προσφορών για διορισμό εκκαθαριστή θα ξεκινήσει εντός των προσεχών ημερών και όταν επιλέξει η ΚΤΚ προτεινόμενο εκκαθαριστή, θα απευθυνθεί στο δικαστήριο το οποίο είναι το σώμα που θα διορίσει τον εκκαθαριστή.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως όταν διοριστεί ο εκκαθαριστής (υπολογίζεται εντός των προσεχών δύο με τριών μηνών), θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία εκκαθάρισης.

Προστίθεται πως με βάση την ενημέρωση από τον Διοικητή έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανακαλέσει την τραπεζική άδεια της Λαϊκής για να μπορέσει να εισέλθει σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Ο ΣΥΚΑΛΑ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του νέου Διοικητή και τον ευχαριστούμε για το αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας που επιδεικνύει και διατυπώνει την πεποίθηση ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί με σκοπό να φτάσει σε πέρας η πολύχρονη, απογοητευτική και ζημιογόνα πορεία «εξυγίανσης» της Λαϊκής.