Σε αδιέξοδο βρίσκεται ο διάλογος για την ξενοδοχειακή βιομηχανίαΣε λήψη μέτρων στα ξενοδοχεία εάν χρειαστεί θα προχωρήσουν οι συντεχνίες αφού μέχρι σήμερα ο διάλογος για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης βρίσκεται σε αδιέξοδο. Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρία στην οποία και συζήτησε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στα ξενοδοχεία. Το Δ.Σ., όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει αποφασίσει μια σειρά από ενέργειες.

Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ επαναβεβαιώνει τη θέση του, που δόθηκε και γραπτώς και προφορικώς προς το Υπουργείο, ότι με βάση και τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, αλλά και εκ των πραγμάτων λόγω των απαράδεκτων θέσεων των ξενοδόχων, ο διάλογος για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης ευρίσκεται σε αδιέξοδο το οποίο ανεξήγητα το Υπουργείο δεν κηρύττει.

Ετοιμότητα και για τη λήψη μέτρων

Δηλώνει την ετοιμότητα της συντεχνίας για άμεσο και εντατικό διάλογο για εξάντληση κάθε περιθωρίου για ξεπέρασμα του αδιεξόδου και επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες λίγες μέρες.

«Ως εκ των πιο πάνω οι μηχανισμοί μας είναι ήδη έτοιμοι για τη λήψη μέτρων όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης δηλώνουμε την προσήλωσή μας στην Ενότητα Δράσης του Συνδικαλιστικού Κινήματος, η οποία εξασφαλίζεται μόνο μέσω των ίδιων των εργαζομένων».

Να σημειώσουμε πως οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την επιστροφή όλων των παραχωρήσεων που έκαναν το 2013, λόγω της οικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα, ζητούν όπως ρυθμιστούν νομικά βασικές πτυχές των συλλογικών συμβάσεων, όπως οι μισθοί.