Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, συζητήθηκε μεταξύ άλλων σε συνεδρία της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.
 
Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας ενημέρωσε την Επιτροπή για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από επίμονη και έντονη απαίτηση του Δήμου. H Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας αναμένει την υλοποίηση της κοινής απόφασης όλων των παρευρισκομένων στην σύσκεψη, κατά την οποία δόθηκε ένας μήνας διορία στις εταιρείες για να καταθέσουν τις οριστικές θέσεις τους σχετικά με τη μετακίνηση από τη Λάρνακα στο Βασιλικό».
 
Προστίθεται ότι «μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνία, η οποία θα έχει νομική και δεσμευτική ισχύ για την κυβέρνηση, τους εμπλεκόμενους Δήμους και τις εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να δεσμευτούν με συγκεκριμένα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες αποτρεπτικές ρήτρες παραβίασης αυτών των χρονοδιαγραμμάτων. Ο Δήμος Λάρνακας και η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας επιφυλάσσονται για τα δικαιώματα τους σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν υλοποιούνται τα συμφωνηθέντα».
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι «μέχρι σήμερα καμία θετική απόφαση/ενέργεια έχει ληφθεί, αναφορικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, για την επιβάρυνση που υφίσταται η Λάρνακα, λόγω της μη συμμόρφωσης των εταιρειών στις πρόνοιες του Διατάγματος, παρά τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης».
 
Οσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, «ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων παρατηρείται καθυστέρηση καθότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις διαδικασίες που αφορούν το νομοθετικό έλεγχο και γι αυτό δεν μπορούν να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του Υπουργού τα θέματα αυτά αναμένεται να επιλυθούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017, οπότε και θα συνεχιστεί η διαδικασία. Ωστόσο» σημειώνεται «λόγω της καθυστέρησης αυτής, η διαδικασία επιλογής του επιτυχόντα προσφοροδότη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2018».
 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα ότι «η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, εισηγήθηκε όπως σταλεί επιστολή προς τον Υπουργό  Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην οποία θα εκφράζονται οι ανησυχίες της για την καθυστέρηση και για να διευκρινιστεί κατά πόσο τα δύο τεμάχια στην περιοχή, που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο με τα 37 τεμάχια ανά το παγκύπριο για ιδιωτικοποίηση, επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την υλοποίηση της επένδυσης όπως έχει σχεδιαστεί σήμερα».
 
Για το θέμα της δημιουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών στη Λάρνακα, ο Δήμαρχος «ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με πρόσφατες ενέργειες που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση και συγκεκριμένα για την ίδρυση Σχολής Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία θα εδρεύει στη Λάρνακα. Εκτιμάται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2018, σε πρώτη φάση, 18 περίπου μεταπτυχιακοί θα ξεκινήσουν τη φοίτηση τους στον τομέα αυτό, σε προσωρινές εγκαταστάσεις που θα εξεύρει ο Δήμος Λάρνακας». 
 
Παράλληλα, προστίθεται «θα εξευρεθεί χώρος ο οποίος για 3 με 4 χρόνια θα φιλοξενεί προσωρινά τους φοιτητές, χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Ενας πιθανός χώρος δημιουργίας αυτών των Πανεπιστημιακών Σχολών, θεωρείται ο χώρος της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους (πρώην Λεπροκομείο) και νοείται ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη θα καθοριστεί με σαφή κριτήρια για την προστασία των ευαίσθητων πτυχών της περιοχής ΝATURA, καθότι η Στέγη γειτνιάζει με τις Αλυκές Λάρνακας».
 
Αναμένεται ότι σε πλήρη λειτουργία οι Σχολές αυτές θα απαριθμούν χίλιους φοιτητές, ενώ η Επιτροπή «εισηγήθηκε όπως αποσταλεί επιστολή μεταφέροντας εκ νέου το αίτημα της πόλης για στέγαση της Σχολής Τεχνών και Επιστημών στη Λάρνακα».

Σύμφωνα με τη γραπτή ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας «εξέφρασε την ειλικρινή συμπαράσταση της προς τους πλημμυροπαθείς στην Ελλάδα μετά τα πρόσφατα γεγονότα».