Σε €5,27 δισ. το εμπορικό έλλειμμα το 2021, στο €1,57 δισ. οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και λαδιών

Σε €5.278,3 εκατομμύρια ανήλθε το 2021 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, με τις εισαγωγές της Κύπρου για ορυκτά καύσιμα και λάδια να ανέρχεται στο €1,57 δισ.

Η Κύπρος εισήγαγε κατά το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κυρίως από την Ελλάδα (€2.076,3 εκ.) και δευτερευόντως από την Ιταλία (€883,7 εκ.), ενώ τις εξαγωγές της Κύπρου απορρόφησαν κυρίως ο Λίβανος (€257,3 εκ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (€171,8 εκ.).

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) το 2021 ανήλθαν σε €8.651,7 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (προς Κράτη Μέλη της ΕΕ και προς τρίτες χώρες) ήταν €3.373,4 εκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το μερίδιο των ενδοενωσιακών εισαγωγών για το έτος 2021 ανήλθε στο 65,1% σε σύγκριση με 54,2% το 2015, ενώ το μερίδιο των εισαγωγών από τρίτες χώρες μειώθηκε στο 34,9% σε σύγκριση με 45,8% το 2015.

Οι ενδοενωσιακές εξαγωγές περιορίστηκαν στο 27,4% το 2021 σε σύγκριση με 40,0% το 2015, ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες ανήλθαν στο 72,6% το 2021 σε σύγκριση με 60,0% το 2015.  Το μερίδιο των εξαγωγών εγχώριων προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών ανήλθε στο 42,9% το 2021 σε σύγκριση με 27,6% το 2015.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι στις εισαγωγές της Κύπρου για το 2021 ήταν η Ελλάδα (€2.076,3 εκ.), η Ιταλία (€883,7 εκ.), η Γερμανία (€539,4 εκ.), η Ολλανδία (€445,7 εκ.) και η Κίνα (€431,1 εκ.), ενώ οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι στις εξαγωγές εγχώριων προϊόντων ήταν ο Λίβανος (€257,3 εκ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (€171,8 εκ.), η Ελλάδα (€106,3 εκ.), η Κένυα (€66,2 εκ.) και το Ισραήλ (€64,6 εκ.)

Το κύριο μερίδιο εισαγωγών για επιτόπια κατανάλωση κατά οικονομικό προορισμό καταλάμβαναν τα καταναλωτικά αγαθά με 30,8% ακολουθούμενα από τα ενδιάμεσα αγαθά και πρώτες ύλες (π.χ. δημητριακά, οικοδομικό σίδηρο) με 29,1% και τον μεταφορικό εξοπλισμό με 22,7%.

Τα βιομηχανικά προϊόντα μεταποιητικής προέλευσης με 40,9% αποτελούσαν το κύριο μέρος των εξαγωγών προϊόντων εγχώριας προέλευσης ακολουθούμενα από τα βιομηχανικά προϊόντα ορυκτής προέλευσης με 29,0% και από τα βιομηχανικά προϊόντα γεωργικής προέλευσης με 23,4%.

Τα κύρια προϊόντα που εισήχθησαν στην Κύπρο κατά το έτος 2021 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια (€1.571,7 εκ.), πλοία (€898,9 εκ.), αυτοκίνητα, άλλα οχήματα και εξαρτήματα (€528,3 εκ.), ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, υλικά (€517,1 εκ.), άλλες μηχανές, λέβητες, συσκευές και τα μέρη τους (€497,6 εκ.).

Τέλος, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τα κύρια προϊόντα εγχώριας προέλευσης που εξάχθηκαν από την Κύπρο κατά το έτος 2021 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια (€380,4 εκ.), φαρμακευτικά προϊόντα (€326,9 εκ.), χαλούμι (€263,0 εκ.), απορρίμματα και θραύσματα (από χαρτί, γυαλί και μέταλλα) (€75,1 εκ.) και πατάτες (€42,1 εκ.).

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy