Σε €53 εκ. οι ταμειακές εισροές β΄ τριμήνου της ΚΕΔΙΠΕΣ

Σε €53,0 εκατομμύρια μειώθηκαν οι ταμειακές εισροές του B’ Τριμήνου 2020 της ΚΕΔΙΠΕΣ, έναντι €78,0 εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 32% λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στο επίπεδο των εισροών.

Σύμφωνα με την πρόοδο διαχείρισης του α΄ εξαμήνου του 2020, που ανακοίνωσε σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ, 100% θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €50,9 εκ. ή 0,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.578 εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2020

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της προόδου διαχείρισης, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος είπε ότι μετά τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάκαμψη αποδίδοντας το 60% των συνολικών εισροών για το τρίμηνο και τόνισε πως «η ανάκαμψη συνεχίστηκε, με τις ταμειακές εισροές στο Γ’ τρίμηνο να αναμένονται στα υψηλότερα τριμηνιαία επίπεδα του έτους και άνω των €80 εκ., μειωμένες ωστόσο κατά περίπου 25% από το 2019».

Σε σχέση με τον στόχο της ΚΕΔΙΠΕΣ για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €40 εκ. ευρώ έναντι της κρατικής βοήθειας τον Σεπτέμβριο 2020, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €160 εκ. ευρώ για το 2020 ή σε €280 εκ. ευρώ από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προόδου διαχείρισης β΄ τριμήνου της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2020 ανήλθαν σε €640,4 εκ., ενώ οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €608,3 εκ. ή 7,6% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του B’ Τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.786 εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €126 εκ., ακίνητη περιουσία €648 εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €553 εκ.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,2εκ., μειωμένες κατά 23% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.