Σε ένα χρόνο τα πρώτα έργα στο αποχετευτικό σε Δρομολαξιά, Περβόλια, Κίτι και Τερσεφάνου

Φωτογραφία αρχείου

Αρχή από τις περιοχές δίπλα στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων

Του Τάσου Περδίου


Ο γενικός διευθυντής του ΣΑΛ ανέφερε στη «Χαραυγή» ότι μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης θα ενσωματωθούν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις και το ΣΑΛ θα προχωρήσει προς την ολοκλήρωση των μελετών. “Στόχος μας είναι να τηρήσουμε το πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει με βάση το οποίο στις αρχές του 2022 θα προκηρύξουμε τους πρώτους διαγωνισμούς και περί τα μέσα του 2022 θα ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων συμβολαίων”, σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους. Εξήγησε επίσης ότι ο σχεδιασμός του ΣΑΛ προνοεί ότι τα έργα θα ξεκινήσουν από τις περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων και θα κινούνται προς τα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα συμβόλαια θα εκτελεστούν στο Μενεού και τη Δρομολαξιά, στη συνέχεια θα επεκταθούν στην παραλιακή περιοχή Περβολιών, ακολούθως στο Κίτι και τέλος στην κοινότητα Τερσεφάνου. Με βάση το σχεδιασμό που γίνεται, κάθε περιοχή θα συνδέεται με το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δικτύου.

Πού θα τοποθετηθούν τα αντλιοστάσια

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του έργου, για τη μεταφορά των λυμάτων στον υφιστάμενο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων προβλέπεται η κατασκευή οκτώ κεντρικών αντλιοστασίων (αντλιοστάσια CA έως CH). Τα πέντε από τα αντλιοστάσια αυτά (CA – CE) προβλέπεται να κατασκευαστούν στο παραλιακό μέτωπο, ενώ όλα τα αντλιοστάσια προβλέπεται να κατασκευαστούν σε αδόμητα σήμερα οικόπεδα. Μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί η ακριβής χωροθέτηση για τα 8 κεντρικά αντλιοστάσια (με μία εναλλακτική θέση για το αντλιοστάσιο CD) και ο κύριος του έργου βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης των οικοπέδων. Όλα τα αντλιοστάσια θα φέρουν υποβρύχιες αντλίες λυμάτων και θα είναι συμβατικού τύπου.


Ειδικές ρυθμίσεις για την Αλυκή

Πέρα από την αυτονόητη πολυπλοκότητα ενός τέτοιου έργου και την αναπόφευκτη ταλαιπωρία των πολιτών, στην προκείμενη περίπτωση υπάρχει μια επιπρόσθετη παράμετρος η οποία περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα: Το γεγονός ότι στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται το σύμπλεγμα των Αλυκών της Λάρνακας.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ξεκαθαρίζει ότι την περίοδο των κατασκευών εκτιμάται πως θα προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα εντός και πλησίον της αλυκής της Λάρνακας (Δίκτυο Natura 2000). Οι επιπτώσεις αυτές οφείλονται κυρίως στη δημιουργία θορύβου, σκόνης και δονήσεων, οι οποίες θα επηρεάσουν τη χλωρίδα, τους οικοτόπους και πτηνοπανίδα που χρησιμοποιεί την περιοχή για τροφοληψία και ξεκούραση. Επιπρόσθετα, οι εκσκαφές για την τοποθέτηση των αγωγών θα επηρεάσουν σε ορισμένα σημεία τη χλωρίδα της περιοχής, ιδίως όπου συναντάται πλούσια βλάστηση και τύποι οικοτόπων κατά μήκος του οδικού δικτύου. Διευκρινίζεται όμως ότι οι επιπτώσεις αυτές θα είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και θα διαρκέσουν όσο οι κατασκευαστικές εργασίες. Με την ολοκλήρωση του έργου, όπως επισημαίνουν οι μελετητές, οι αρνητικές επιπτώσεις θα πάψουν να υφίστανται και η περιοχή θα επανέλθει στην πρότερή της κατάσταση.


Για το τελικό τμήμα του έργου εντός της περιοχής του δικτύου Natura2000 έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις ως προς την όδευση των αγωγών. Λόγω του καθεστώτος προστασίας της περιοχής (Natura2000 «Αλυκές Λάρνακας») έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι οδηγίες “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας”(ΖΕΠ και ΤΚΣ). Ως εκ τούτου, οι εναλλακτικές οδεύσεις θα αξιολογηθούν στα πλαίσια Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ). Τα αποτελέσματα της ΕΟΑ θα καταδείξουν τη βέλτιστη εναλλακτική όδευση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε επίπεδο ΕΟΑ (επιπτώσεις στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής Natura2000). Μέχρι και την κατάθεση της ΜΕΕΠ, η ΕΟΑ δεν είχε ολοκληρωθεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε προκαταρκτικό στάδιο υπάρχει προτιμητέα λύση τόσο από τους μελετητές της ΕΟΑ, όσο και από τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών) με εναλλακτική όδευση των αγωγών διαμέσου υφιστάμενου χωμάτινου οδικού δικτύου. Για την τελική και ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων και για αντικειμενική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, όμως, αναμένονται τα πορίσματα της ΕΟΑ ώστε να διαφανεί ότι η προτιμητέα λύση είναι και η πιο βιώσιμη και αποδεκτή.

Καταληκτικά, η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εκτιμά ότι η υλοποίηση του αποχετευτικού συστήματος στις περιοχές Δρομολαξιάς-Μενεού, Περβολιών, Κιτίου και Τερσεφάνου θα επιφέρει σημαντικές θετικές συνέπειες στην περιοχή, καθώς η διαχείριση των λυμάτων θα γίνεται με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο και δεν θα υφίσταται ο κίνδυνος ρύπανσης του υπεδάφους και του υπόγειου νερού από τη χρήση σηπτικών / απορροφητικών λάκκων.

Επιπρόσθετα, το επεξεργασμένο νερό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση ορισμένων καλλιεργειών και για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα, ο οποίος την παρούσα στιγμή βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση, ενώ είναι υποβαθμισμένος ποιοτικά λόγω νιτρορύπανσης και υφαλμήρωσης. Όπως αναφέρεται, αναμένονται περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, κυρίως περιμετρικά των αντλιοστασίων, από την έκκληση ρύπων και οσμών.


Σε ένα χρόνο ξεκινούν οι εργασίες

Σε περίπου ένα χρόνο από τώρα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος στις περιοχές Δρομολαξιάς – Μενεού, Περβολιών, Κιτίου και Τερσεφάνου. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της τρίτης φάσης του αποχετευτικού συστήματος μείζονος Λάρνακας, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των μελετών.
Τον περασμένο μήνα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των παρουσιάσεων και της δημόσιας διαβούλευσης και οι διαδικασίες κινούνται ώστε στις αρχές του 2022 να προκηρυχθούν τα πρώτα συμβόλαια. Στόχος, όπως ανέφερε στη “Χ” ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, είναι περί τα μέσα του 2022 να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες στα πρώτα συμβόλαια.

Τι ακριβώς προβλέπει το έργο και οι περιοχές τοποθέτησης του αποχετευτικού δικτύου


Οι ακριβείς λεπτομέρειες του έργου περιγράφονται στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία τέθηκε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή και η λειτουργία της Γ’ Φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας, για μεταφορά των αστικών λυμάτων των οικισμών Δρομολαξιά – Μενεού, Κίτι, Περβόλια και Τερσεφάνου στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Λάρνακας, η οποία βρίσκεται ανατολικά της περιοχής μελέτης και νότια του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας.

Με την υλοποίηση και τη λειτουργία των έργων, όπως σημειώνεται, θα καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 91/271/ ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/15/ΕΚ και ισχύει.

Το έργο περιλαμβάνει δίκτυα βαρύτητας μήκους περίπου 147Km (κεντρικούς συλλεκτήρες και εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης), οικιακές συνδέσεις, οκτώ (8) κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων για τα υψομετρικά χαμηλά σημεία, και έπειτα αυτών δίκτυο κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών (αγωγών πίεσης) συνολικού μήκους περίπου 9Km. Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου θα καλύψει τις ανάγκες των 29.000 κατοίκων της περιοχής, ενώ γίνεται και πρόβλεψη 40ετίας, για 40.000 κατοίκους μέχρι το 2060.


Με βάση το σχεδιασμό του προτεινόμενου έργου, η μέση ημερήσια παροχή αστικών λυμάτων θα είναι 6.813m3/ημέρα, με μέγιστη ημερήσια παροχή 8.120m3/ ημέρα. Το προτεινόμενο έργο θα ανεγερθεί εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου.

Η περιοχή μελέτης καλύπτει τις περιοχές τοποθέτησης του αποχετευτικού δικτύου και αποτελείται από οικιστικές, τουριστικές, εμπορικές και βιοτεχνικές ζώνες, ζώνη υπαίθρου, δημοσίους χώρους (σχολεία, γήπεδα, πάρκα) και την ειδική ζώνη διευκολύνσεως του αερολιμένα Λάρνακας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.