Σε εξέλιξη οι µελέτες για το κυκλοφοριακό, το ζητούµενο όµως είναι να υλοποιηθούν

Μελέτη έγινε και το 2010, αλλά δεν υλοποιήθηκε στην ολότητά της. Άµεσο αποτέλεσµα θα φέρει µόνο η αναβάθµιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Εντός Οκτωβρίου τα αποτελέσµατα για το κλιµακωτό ωράριο, το τραµ και την αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας

 

 

Του

Γιάννη Κακαρή

Καθηµερινός είναι ο Γολγοθάς ιδιαίτερα των κατοίκων Λευκωσίας και Λεµεσού, αφού το κυκλοφοριακό πρόβληµα δεν φαίνεται να αντιµετωπίζεται σύντοµα. Ούτε εύκολα.

Συνήθως χρειάζεται κάποιος περισσότερη ώρα να διασχίσει την πόλη, παρά να µεταφερθεί σε κάποιαν άλλη. Γεγονός που δηµιουργεί πολλά νεύρα στους οδηγούς και άγχος για τον αγώνα ενάντια στον χαµένο χρόνο.

Όλα αυτά είναι γνωστά εδώ και χρόνια, µε το πρόβληµα να γιγαντώνεται γρήγορα και σταθερά, αλλά για ακόµη µια φορά τρέχουµε πίσω από τα γεγονότα.

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Μεταφορών, αυτή την περίοδο είναι έντονες οι διεργασίες που γίνονται σε πολλαπλά επίπεδα µε στόχο να απαµβλυνθεί η µάστιγα που ονοµάζεται κυκλοφοριακή συµφόρηση. Πέρα από τις µελέτες, όμως, σηµαντικότερη είναι η υλοποίηση των αποτελεσµάτων από όλους. Να µη µείνουν στα χαρτιά όπως έµειναν και οι προηγούµενες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Λευκωσίας, όπου το ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας) του 2010, ακόµη δεν έχει υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας σε κάθε επαρχία, τα οποία θα ασχοληθούν µε κάθε πτυχή του κυκλοφοριακού. Συγκεκριµένα, πρόκειται για µια µακροπρόθεσµη στρατηγική για τη µελλοντική ανάπτυξη µιας αστικής περιοχής και ειδικότερα της υποδοµής και των υπηρεσιών µεταφορών και κινητικότητας. Περιλαµβάνει, επίσης, ένα σχέδιο βραχυπρόθεσµης υλοποίησης της στρατηγικής.

Οι µελέτες θα περιλαµβάνουν τη δηµιουργία λεωφορειολωρίδων, ποδηλατόδροµων, έξυπνων φώτων τροχαίας που θα επικοινωνούν µεταξύ τους για να ρυθµίζουν αυτόµατα την κυκλοφορία, τραµ, ωράρια εργασίας δηµοσίων υπαλλήλων και σταθµών park and ride στους οποίους θα σταθµεύουν οι πολίτες για να πάρουν λεωφορεία, τα οποία θα τους µεταφέρουν εντός των πόλεων.

Για να χρησιµοποιήσουν όµως οι πολίτες τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αυτά πρέπει να είναι αξιόπιστα και να φτάνουν σε περισσότερα σηµεία πιο γρήγορα από τα ιδιωτικά οχήµατα.

Πού βρίσκεται η εκπόνηση ΣΒΑΚ σε κάθε επαρχία;

Για την επαρχία Λευκωσίας, η µελέτη του ΣΒΑΚ βρίσκεται σε σχετικά προχωρηµένο σηµείο.

Για τις επαρχίες Λάρνακας και Λεµεσού ολοκληρώθηκε η µελέτη και έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, ύψους 26,5 εκατ. ευρώ, για τη δηµιουργία λεωφορειολωρίδων, ποδηλατόδροµων και park and ride.

Για την ελεύθερη περιοχή Αµµοχώστου υπογράφηκε και αυτή τη στιγµή εκπονείται η µελέτη, ενώ αναµένεται ότι σύντοµα θα γίνει η πρώτη διαδικασία διαβούλευσης.

Η σύµβαση για τη µελέτη στην επαρχία Πάφου αναµένεται ότι θα υπογραφεί εντός Νοεµβρίου.

Αλλαγή ωραρίου

Αναµένεται ότι εντός Οκτωβρίου θα υποβληθούν τα αποτελέσµατα της µελέτης του ΣΒΑΚ Λευκωσίας για το ωράριο εργασιών στον δηµόσιο τοµέα, για την απογκετοποίηση και αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας και ο άξονας του τραµ.

Σε ό,τι αφορά τα ωράρια αξίζει να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Οικονοµικών έχει προχωρήσει στη δηµιουργία ερωτηµατολογίου, το οποίο στάλθηκε προς τους δηµοσίους υπαλλήλους σχετικά µε το ευέλικτο ωράριο και την τηλεργασία. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής θα είναι έτοιµα τον Φεβρουάριο και οι όποιες αποφάσεις θα λάβουν σοβαρά υπόψιν τα αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, εκτιµάται πως η οποιαδήποτε απόφαση θα υλοποιηθεί την επόµενη σχολική περίοδο.

Park and ride σε Λευκωσία, Λεµεσό και Λάρνακα

Πέραν των πιο πάνω, προγραµµατίζονται να γίνουν σταθµοί park and ride.

Στη Λευκωσία σχεδιάζεται να γίνει ένας σταθµός στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας και ένας στην Κρατική Έκθεση.

Στη Λεµεσό θα υπάρχουν σταθµοί park and ride στον Άγιο Τύχωνα και στον πρώην βιολογικό σταθµό των Άγγλων (οικισµός Βερεγγάρια).

Στη Λάρνακα σχεδιάζεται η δηµιουργία σταθµού παρά το Πασκάλ και παρά τον κυκλικό κόµβο Καλού Χωριού.

«Έξυπνα» φώτα

Για τα έξυπνα φώτα έχει ανατεθεί σε µελετητή η έρευνα για εγκατάσταση περίπου 125 «έξυπνων» φώτων, τα οποία θα λειτουργούν όπως αυτά που είναι σήµερα εγκατεστηµένα στον κυκλικό κόµβο της Αγίας Φύλας. ∆ηλαδή, θα επικοινωνούν µεταξύ τους και θα καθορίζουν το χρόνο, µε βάση την κίνηση. Αναµένεται ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση κατά 10-30%. Τα 40 θα εγκατασταθούν στη Λεµεσό και τα υπόλοιπα στη Λευκωσία. Η προσφορά θα προκηρυχθεί τον Νοέµβριο.

Επίσης, από τον επόµενο µήνα οι αυτοκινητόδροµοι θα έχουν ηλεκτρονικές πινακίδες και 120 αισθητήρες, που θα λαµβάνουν τα δεδοµένα της κίνησης και θα ενηµερώνουν σε πραγµατικό χρόνο για εναλλακτικές διαδροµές -αν υπάρχουν.

Να θέσουν ως προτεραιότητα το κυκλοφοριακό

Ο δήµαρχος Λευκωσίας υπέδειξε πως «τα αρµόδια όργανα του κράτους πρέπει, επιτέλους, να το θέσουν ως προτεραιότητά τους και παράλληλα να συµβάλουν στο να γίνει από όλους κατανοητό ότι τα ΣΒΑΚ δεν προωθούν λύσεις για διευκόλυνση του ιδιωτικού οχήµατος, αλλά στοχεύουν σε ένα ανθρωποκεντρικό και πράσινο περιβάλλον µε έµφαση στα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς». Υπέδειξε πως αυτό δεν έχει γίνει ακόµα.

Πρόσθεσε ακόµα ότι ο δήµος εισηγήθηκε στο παρελθόν «η µετακίνηση µε τα λεωφορεία να είναι δωρεάν (τουλάχιστον για ένα έτος), αφού το κόστος δεν είναι δυσβάσταχτο, αν αναλογιστούµε το µελλοντικό όφελος».

 

Ένα όχηµα ανά πολίτη

Βρισκόµαστε στο 2022 και η Κύπρος ακόµη δεν έχει Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών.
Η οδήγηση είναι η µόνη επιλογή -για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων- ώστε να φτάσουν εκεί που πρέπει να πάνε. Έτσι, βλέπουµε το φαινόµενο να υπάρχει ένα ιδιωτικό όχηµα για σχεδόν κάθε ένα άτοµο.
Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 1990 ο αριθµός οχηµάτων ήταν 316.437, ενώ µε βάση τον πληθυσµό σε κάθε όχηµα επέβαιναν 3,24 πρόσωπα. Τριάντα χρόνια αργότερα, τα οχήµατα εκτοξεύτηκαν στις 759.268, µε τους επιβάτες ανά όχηµα να είναι µόλις 1,54. ∆ηλαδή, σήµερα τα οχήµατα είναι υπερδιπλάσια αυτών που κυκλοφορούσαν το 1990.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Μεταφορών, η κυκλοφορία αυξήθηκε σηµαντικά ακόµα και σε σχέση µε το 2019.

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.