Σε ισχύ οι νέες τιμές των φαρμάκων

Ομαλά και χωρίς προβλήματα πραγματοποιείται, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η εφαρμογή της μείωσης των τιμών των φαρμάκων.

Όπως αναφέρεται ο Τομέας Επιθεώρησης των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δεν έχει λάβει οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με τη μη εφαρμογή του επικαιροποιημένου καταλόγου στον οποίο περιλαμβάνονται οι νέες, μειωμένες τιμές στα φάρμακα.

Ο νέος τιμοκατάλογος των φαρμάκων βρίσκεται σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, και η αλλαγή στις τιμές εντάσσεται στα πλαίσια της εξαγγελίας του Υπουργείου Υγείας για μείωση των τιμών των φαρμάκων μέσω της επικαιροποίησης του τιμοκαταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων.

Στον τιμοκατάλογο περιλαμβάνονται 5.374 φαρμακευτικά προϊόντα, εκ των οποίων για τα 2.743 προϊόντα έλαβε χώρα επικαιροποίηση της ανώτατης χονδρικής και λιανικής τιμής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων και των σχετικών κανονισμών. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, από την επικαιροποίηση εξαιρείται αριθμός προϊόντων (π.χ. φάρμακα με χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη των €10, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα).

Οι τιμές 1.968 φαρμακευτικών προϊόντων έχουν υποστεί μείωση, ενώ οι τιμές 442 προϊόντων παρέμειναν στα υφιστάμενα επίπεδα. Με την εφαρμογή των κανονισμών για την επικαιροποίηση, διαφάνηκε πως για 333 φάρμακα θα επερχόταν αύξηση των τιμών, γεγονός που αποτράπηκε κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας για καθήλωση των τιμών. Ως εκ τούτου, οι τιμές των 333 αυτών φαρμάκων θα παραμένουν σταθερές στα υφιστάμενα επίπεδα.

Η μέση μείωση των τιμών επί του συνόλου των φαρμάκων του τιμοκαταλόγου ανέρχεται στο 4,8% και για τα 1.968 φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων οι τιμές μειώθηκαν, η μέση μείωση είναι της τάξης του 15,51%. Στον επικαιροποιημένο τιμοκατάλογο καταγράφονται σημαντικές μειώσεις τιμών σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα αντιβιοτικά (μειώσεις από -0,69% έως -81,13%), αντιυπερτασικά (μειώσεις από -0.10% έως -54,39%) και φάρμακα μείωσης της χοληστερόλης (μειώσεις από -1,41% έως -77,43%).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική εξαγγελία του Υπουργού Υγείας, τροχοδρομείται περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2015, κατόπιν διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα εξεταστεί η περαιτέρω μείωση των τιμών για όλα τα φάρμακα κατά 8-10%. Επίσης, η αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων θα γίνεται σε ετήσια βάση για όλα τα φάρμακα, αντί κάθε 2 χρόνια που συνέβαινε έως σήμερα.

Αυτό, σημειώνεται, θα βοηθήσει την προσπάθεια για περαιτέρω μείωση της τιμής των φαρμάκων αφού κάθε χρόνο θα υπολογίζονται οι νέες τιμές των φαρμάκων που θα περιλαμβάνουν τις μειώσεις των τιμών τους στις άλλες χώρες αναφοράς, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τροχοδρομείται αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, στην οποία δεν θα συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον από τις αποφάσεις της εν λόγω Επιτροπής.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως πρώτιστο μέλημα και στόχος του Υπουργού Υγείας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε φαρμακευτική αγωγή σε προσιτές τιμές. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του ΓεΣΥ.

“Το Υπουργείο Υγείας είναι πολύ προσεκτικό και προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαθεσιμότητα φαρμάκων σε προσιτές τιμές στην αγορά. Προς την επίτευξη του στόχου, το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει τον κοινωνικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως φαρμακοποιούς, εισαγωγείς φαρμάκων, παρασκευαστές φαρμάκων και συνδέσμους ασθενών. Αυτή είναι η κατεύθυνσή στα πλαίσια της πολιτικής διαφάνειας που ακολουθείται για μεγιστοποίηση της πρόσβασης των ασθενών στη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή. Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις των τιμών των φαρμάκων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας”, αναφέρεται.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.