Σε ισχύ ο καθορισμός μέγιστου τέλους αδειοδότησης ανά scooter για άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων ενοικίασης

Σε ισχύ βρίσκεται γνωστοποίηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για καθορισμό μέγιστου τέλους αδειοδότησης ανά scooter για άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων ενοικίασης και κυκλοφορίας scooters, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Νοεμβρίου, 2022, σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2022 Η ισχύς της Γνωστοποίησης είναι άμεση, από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον Νόμο Ν. 136(I)/2022, για τη λειτουργία επιχειρήσεων ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας στα όρια Δήμων ή Κοινοτήτων, οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν, σε ετήσια βάση, άδεια λειτουργίας και κυκλοφορίας των συσκευών τους, από τους οικείους Δήμους ή/και Κοινότητες, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Η Γνωστοποίηση, σημειώνεται στην ανακοίνωση, καθορίζει το μέγιστο τέλος αδειοδότησης ανά Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας στα τριάντα (30) ευρώ, με ελάχιστο συνολικό τέλος το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, στο πλαίσιο της αδειοδότησης από Δήμο ή Κοινότητα, η υπό αδειοδότηση επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας θα καταβάλλει το πραγματικό κόστος αυτών των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το προβλεπόμενο τέλος.

Η Γνωστοποίηση έχει εκδοθεί μετά από διαβούλευση με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.

Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου Ν. 136(I)/2022 και στο πλαίσιο των υπό αναφορά αδειών για τη λειτουργία επιχειρήσεων ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, ο κάθε Δήμος ή η κάθε Κοινότητα καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Για την αναγνώριση των αδειοδοτημένων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας θα τοποθετείται από την αδειοδοτούσα Αρχή αυτοκόλλητη σήμανση, με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης ανά Συσκευή.

Στον Νόμο προβλέπονται διαδικασίες ανάκλησης της άδειας από την αδειοδοτούσα Αρχή μετά από συγκεκριμένη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι, παράβαση των διατάξεων της νέας νομοθεσίας συνιστά αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης οι παραβάτες θα υπόκεινται σε ποινές, ενώ για κάποια αδικήματα προβλέπεται και εξώδικη ρύθμιση.

Οι επιχειρήσεις ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, για να λειτουργούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και να συνεχίσουν να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια, πριν την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου Ν. 136(I)/2022, που ήταν στις 28 Ιουλίου 2022.

Οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις της χρήσης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (e-scooters) είναι:

Ο χώρος διακίνησης είναι σε δρόμους στο οδόστρωμα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, που έχουν όριο ταχύτητας μέχρι 30 ΧΑΩ, σε ποδηλατόδρομο, ποδηλατολωρίδα ή σε χώρο που αποτελεί προέκταση ποδηλατοδρόμου (χώρος κοινής χρήσης από ποδηλάτες & πεζούς). Σε πλατεία ή πεζόδρομο, μόνο μετά από απόφαση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Η ηλικία χρηστών κυμαίνεται από δεκατεσσάρων (14) ετών και άνω. Σε περίπτωση που η Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, εκ κατασκευής επιτρέπει τη διακίνηση επιβάτη, αυτός θα πρέπει να είναι ηλικίας δώδεκα (12) ετών και άνω.

Μέσα ατομικής προστασίας χρήστη είναι η υποχρεωτική χρήση κράνους και υποχρεωτική χρήση ενδυμασίας με κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά.

Ο ελάχιστος εξοπλισμός συσκευής είναι σύστημα φρένων, φανοί μπροστά & πίσω, καμπανάκι, ελαστικά.

Η μηχανή εκ κατασκευής αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα, είκοσι (20) Χιλιομέτρων Ανά Ώρα (ΧΑΩ). Όταν οι χρήστες των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας διακινούνται σε πλατείες ή πεζόδρομους, θα πρέπει να μην ξεπερνούν την ταχύτητα των δέκα (10) Χιλιομέτρων Ανά Ώρα (ΧΑΩ).

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προτρέπει τις επιχειρήσεις ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας να υποβάλουν το ταχύτερο δυνατόν αίτηση στους Δήμους ή/και Κοινότητες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.