Σε ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών η αξία των ακάλυπτων επιταγών το 2019

Στα €1,41 εκατομμύρια ανήλθε η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν το 2019, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2003, όταν τέθηκε σε λειτουργία το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) για ακάλυπτες επιταγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το 2019 ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ, ανήλθε στις 914 για όλο το 2019, σε σύγκριση με 908 το προηγούμενο έτος. Το 2018 καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός ακάλυπτων επιταγών από τον Φεβρουάριο του 2003, οπόταν τέθηκε σε λειτουργία το ΚΑΠ.

Η ψηλότερη αξία των ακάλυπτων επιταγών καταγράφηκε το 2009 φτάνοντας στα €9,30 εκατ., ενώ από τον 2003 μέχρι σήμερα εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές €77,8 εκατ.

Βάσει των στοιχείων της ΚΤΚ, το Δεκέμβριο, ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που καταχωρήθηκαν στον προσωρινό κατάλογο υποχώρησε στις 55, με την συνολική τους αξία να ανέρχεται σε 106.028, σε σύγκριση με 77 επιταγές συνολικής αξίας €105.253 τον προηγούμενο μήνα.

Οι συνολικές καταχωρήσεις στο ΚΑΠ το 2019 ανήλθαν σε 400, εκ των οποίων 115 νομικά πρόσωπα, 129 φυσικά πρόσωπα και 156 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Οι καταχωρήσεις για το 2018 ανήλθαν σε 375.

Τον Δεκέμβριο το σύνολο των καταχωρήσεων στο ΚΑΠ ήταν 13, εκ των οποίων 4 νομικά πρόσωπα, 5 φυσικά πρόσωπα και 4 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.