Σε κέντρα αριστείας αναβαθμίζει τις κλινικές του για νευρολογικές και γενετικές παθήσεις το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου αναφέρεται ότι «έχοντας ως βασικό πυλώνα της αποστολής του την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ασθενείς με νευρολογικές και γενετικές παθήσεις, αποφάσισε να καθιερώσει τα κέντρα αριστείας και αναφοράς για νευρολογικές και γενετικές παθήσεις, τα οποία έχουν τύχει ή είναι στη διαδικασία αναγνώρισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

Συγκεκριμένα, προστίθεται, έχουν δημιουργηθεί Κέντρο Νευρομυϊκών Παθήσεων, Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Συναφών Παθήσεων, Κέντρο Κινητικών Διαταραχών, Κέντρο Άνοιας, Κέντρο Επιληψίας και Κέντρο Ιατρικής Γενετικής.

Τα κέντρα αυτά, σημειώνεται, «βασίζονται στις ήδη οργανωμένες πολυθεματικές ομάδες και την εξειδίκευση που έχει καθιερωθεί στο ΙΝΓΚ τα τελευταία 30 χρόνια».

«Οι αλλαγές στοχεύουν στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών, που παραμένει ο πρώτιστος στόχος μας», αναφέρει ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Λεωνίδας Φυλακτού.

«Η αναβάθμιση αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη της πλήρους διαπίστευσης των κλινικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, από το διεθνή οργανισμό CHKS και είμαστε περήφανοι» συμπληρώνει.