Σε «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ,Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων» μετονομάζονται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο για τη μετονομασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Ευημερίας των Ζώων». Το νομοσχέδιο αυτό ετοιμάστηκε σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του Υ.Σ. (ημερ. 17/1/2018), η οποία όρισε ως Φορέα για την Ευημερία και Προστασία των Ζώων τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με σκοπό να αναλάβουν, ως αρμόδια αρχή για την ευημερία των ζώων, την ευρύτερη ευθύνη και τον συντονισμό για την υλοποίηση των συναφών πολιτικών αποφάσεων, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες.

Η πιο πάνω εξέλιξη εμπίπτει στο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών για την προστασία και ευημερία των ζώων» που διαμορφώθηκε και εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση του επιπέδου ευημερίας των ζώων στη χώρα μας. Με τη διεύρυνση του πεδίου ευθύνης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ενδυναμώνεται ο ρόλος τους σε θέματα που αφορούν στην ευημερία των ζώων, δίδεται έμφαση στα θέματα αυτά και διευκολύνεται ο συντονισμός και η παρακολούθησή τους.

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων σε πλήρη ανάπτυξη

 Υπενθυμίζεται ότι στο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία και ευημερία των ζώων του ΥΓΑΑΠ, περιλαμβάνονται και υλοποιούνται μια σειρά νέων νομοθεσιών, δράσεων και προγραμμάτων. Στις νέες νομοθεσίες εμπίπτουν:

  • ­   Οι Κανονισμοί για βελτίωση των συνθηκών κράτησης αδέσποτων ζώων σε καταφύγια (εγκρίθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή).
  • ­   Η ενδυνάμωση του βασικού νόμου για την προστασία και ευημερία των ζώων, με την εισαγωγή νέων προνοιών και αύξηση των προβλεπόμενων ποινών για όσους κακομεταχειρίζονται τα ζώα (εκκρεμεί στη Βουλή).
  • ­   Η ρύθμιση της πώλησης και κατοχής ζώων συντροφιάς (εκκρεμεί στη Βουλή).
  • ­   Η νέα νομοθεσία για τους ζωολογικούς κήπους (εξετάζεται από τη Νομική Υπηρεσία).

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρούνται και τα στοχευμένα προγράμματα, που υλοποιούνται ήδη με σημαντικά αποτελέσματα, όπως:

  • ­   Το Σχέδιο χορηγιών για την ενίσχυση φιλοζωικών οργανώσεων.
  • ­   Το Σχέδιο δωρεάν σήμανσης σκύλων.
  • ­   Το ετήσιο Σχέδιο στειρώσεων γάτων.
  • ­   Το έκτακτο Σχέδιο ενίσχυσης καταφυγίων αδέσποτων ζώων.
  • ­   Το έκτακτο Σχέδιο κρατικής συνεισφοράς για τη σίτιση αδέσποτων ζώων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σημαντική δράση για την ευημερία των ζώων αποτελεί και η σύνταξη και έναρξη της εφαρμογής «Πρωτοκόλλου ενεργειών για περιπτώσεις παραμέλησης ή κακοποίησης ζώων», το οποίο, σε συνδυασμό με την υπό αναφορά μετονομασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων και θα βοηθήσει στον συντονισμό μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών.

Το ΥΓΑΑΠ υλοποιεί με συνέπεια και μεθοδικότητα το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, για ένα καλύτερο επίπεδο ευημερίας των ζώων στη χώρα μας, δίδοντας παράλληλα το μήνυμα, ότι η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί μέρος του πολιτισμού και των αξιών μας.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.