Κατά €453 εκατ. αυξήθηκε ετησίως το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο 11μηνο 2019

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σημείωσε αύξηση κατά 453 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους 11 μήνες του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.652,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση με €4.199,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστική Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 ήταν €7.528,6 εκ. σε σύγκριση με €8.341,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019 ήταν €2.876,3 εκ. σε σύγκριση με €4.142,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €960,0 εκ. σε σύγκριση με €1.541,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €893,7 εκ. σε σύγκριση με €1.439,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €659,8 εκ. σε σύγκριση με €974,3 εκ. τον Νοέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €233,7 εκ. σε σύγκριση με €209,4 εκ. τον Νοέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €97,9 εκ. σε σύγκριση με €85,1 εκ. τον Νοέμβριο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €135,8 εκ. σε σύγκριση με €124,3 εκ. τον Νοέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €89,3 εκ. σε σύγκριση με €76,4 εκ. τον Νοέμβριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €6,5 εκ. σε σύγκριση με €5,9 εκ. τον Νοέμβριο του 2018.