Σε περίπτωση ατυχήματος, κρυφτείτε!

Ωμές παραδοχές του εργοστασίου κυνηγετικών φυσιγγίων για τους θανάσιμους κινδύνους της πυρίτιδας δίπλα στα σπίτιαΗ ίδια η εταιρεία που διατηρεί το εργοστάσιο κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου ομολογεί ότι η αποθήκευση ποσοτήτων πυρίτιδας δίπλα σε σπίτια εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους…

 Του Τάσου Περδίου

Η εταιρεία Προκόπης Γαβριηλίδης διένειμε πρόσφατα φυλλάδια με ενημερωτικό υλικό στα σπίτια που γειτνιάζουν με την εγκατάσταση παραδεχόμενη ευθέως τους τεράστιους κινδύνους που επισύρει ενδεχόμενο ατύχημα, ειδικά αν είναι στην κατηγορία της μεγάλης κλίμακας. Την ίδια ώρα που υπάρχουν αυτές οι παραδοχές, η κυβέρνηση νίπτει τας χείρας παρουσιάζοντας πλήρη αδυναμία χειρισμού της κατάστασης.

Ωστικό κύμα, θερμική ακτινοβολία και τοξικές ουσίες

Στο φυλλάδιο που διανεμήθηκε από την εταιρεία Procopis G. Gabrielides Ltd στα σπίτια, η εταιρεία ομολογεί ότι σε περίπτωση ατυχήματος οι περίοικοι διατρέχουν τριπλό κίνδυνο από το ωστικό κύμα, τη θερμική ακτινοβολία, αλλά και την έκλυση τοξικών ουσιών. Στο έντυπο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Το υλικό (πυρίτιδα) χαρακτηρίζεται από κίνδυνο φωτιάς ή εκτόξευσης. Σε περίπτωση φωτιάς ή έκρηξης των ουσιών στη μονάδα δύναται να υπάρξουν συνέπειες εκτός της μονάδας από το ωστικό κύμα και τη θερμική ακτινοβολία, ενώ θα υπάρξει και έκλυση τοξικών ουσιών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας συνίσταται στο κοινό να μην πλησιάζει τη μονάδα, να παραμείνει εντός εσωτερικών χώρων, μακριά από τζάμια και επηρεασμένες ή ετοιμόρροπες κατασκευές, δέντρα, πυλώνες και ηλεκτρικά καλώδια και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Επίσης, σημειώνεται ότι το υλικό, όταν βρίσκεται στη συσκευασία του, χαρακτηρίζεται από κίνδυνο φωτιάς με μικρό κίνδυνο έκρηξης και εκτόξευσης και πρέπει να δίνεται σημασία στη θερμική ροή και στις νιτρώδεις αναθυμιάσεις.

Εκτός της συσκευασίας, μπορεί από ανάφλεξη να υπάρξει έκρηξη στο υλικό όταν είναι σε περιορισμένο κλειστό χώρο, παραδέχεται επίσης το ιδιοκτήτης του εργοστασίου.

Επιστολή με 300 υπογραφές κατοίκων στα χέρια του Υπουργού Εσωτερικών

Ενόψει του γεγονότος ότι η κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής αθετήσει τις υποσχέσεις της για μετακίνηση της εγκατάστασης μακριά από κατοικημένες περιοχές, οι κάτοικοι οργανώθηκαν και πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 9 Νοεμβρίου. Η νεότερη εξέλιξη είναι ότι η Ομάδα Πρωτοβουλίας Επηρεαζομένων απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη στις 22 Νοεμβρίου 2019, στην οποία επισυνάπτει κατάλογο με 300 υπογραφές και προειδοποιεί την κυβέρνηση με νομικά μέτρα εφόσον δεν κατέστη δυνατό να λυθεί το πρόβλημα με πολιτικές αποφάσεις. Οι πολίτες, με δηκτικό ύφος, καλούν μάλιστα τον αρμόδιο υπουργό, αφού δεν μετακινείται η πυρίτιδα, να μετακινήσει τους ίδιους σε ασφαλέστερη περιοχή!

Αυτούσια η επιστολή έχει ως εξής: «Εμείς, οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι της περιοχής που γειτνιάζει με το εργοστάσιο κατασκευής φυσιγγίων Προκόπης Γαβριηλίδης, οι οποίοι κατέχουμε οικίες στον κόκκινο κύκλο της επηρεαζόμενης περιοχής Σεβέζο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, δηλώνουμε την απαρέσκειά μας για τη στάση του κράτους αναφορικά με το πρόβλημα που προέκυψε από τη λειτουργία τού υπό αναφορά εργοστασίου. Μετά από συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος στη Βουλή στις 9 Οκτωβρίου 2019, με λύπη μας διαπιστώσαμε κωλυσιεργία για τη μετακίνηση του εργοστασίου. Σε ερώτησή μας στον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας τι θα συμβεί σ’ εμάς τους κατοίκους, οι οποίοι βρισκόμαστε στον επικίνδυνο κόκκινο κύκλο σε περίπτωση έκρηξης στο πιο πάνω εργοστάσιο, αυτός απάντησε ευθέως και χωρίς κανένα δισταγμό ότι θα πεθάνουμε. Αντιλαμβανόμενοι τον τεράστιο κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς και οι οικογένειές μας και εφόσον το κράτος δείχνει ότι δεν διαθέτει ούτε τη θέληση ούτε την ικανότητα να προβεί στην άμεση μετακίνηση του εργοστασίου (επισυνάπτεται επιστολή που έχει αποστείλει στα σπίτια μας η διεύθυνση του εργοστασίου, η οποία συμφωνεί με τον πιο πάνω λειτουργό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), σας καλούμε όπως προχωρήσετε σε άμεση μετακίνησή μας σε άλλη περιοχή, έτσι ώστε να προστατευθούν οι ζωές οι δικές μας και των παιδιών μας.

Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούμε όπως λάβουμε νομικά μέτρα τόσο εναντίον των αρμόδιων αρχών όσο και εναντίον του οποιουδήποτε ο οποίος συμμετείχε στη λήψη της απόφασης για αναβάθμιση των τόνων πυρίτιδας που επεξεργάζεται το εργοστάσιο και κατέληξε και/ή αποφάσισε ότι ουδέν μεμπτόν υπάρχει στη διατήρηση του εν λόγω εργοστασίου δίπλα σε κατοικημένη περιοχή. Επίσης, θα θέλαμε να ρωτήσουμε το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Δήμο Λάρνακας πώς επιτρέπουν να λειτουργεί το εργοστάσιο αυτό χωρίς να έχει πιστοποιητικό έγκρισης και άδεια λειτουργίας, πράγμα που αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα».

Η επιστολή κοινοποιείται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Γενικό Ελεγκτή και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Προειδοποίηση για κατεδάφιση από τον δήμαρχο Λάρνακας

Από την πλευρά του, ο Δήμος Λάρνακας, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση, έχει ήδη προειδοποιήσει την εταιρεία γραπτώς ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα ζητήσει δικαστικό διάταγμα κατεδάφισης του εργοστασίου εάν δεν μετακινηθεί. Το νομικό έρεισμα υπάρχει και είναι το γεγονός ότι το εργοστάσιο δεν έχει εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Έγκρισης και υπάρχει παραβίαση των όρων της άδειας οικοδομής.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, απέστειλε επιστολή στον δήμαρχο Αραδίππου, Ευάγγελο Ευαγγελίδη, στις 22 Οκτωβρίου 2019, με την οποία τον πληροφορεί ότι ο Δήμος Λάρνακας απέστειλε επιστολή στην εταιρεία Προκόπης Γαβριηλίδης Λτδ και ζητά από αυτήν την άμεση μετακίνηση της ποσότητας της πυρίτιδας για την οποία το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση για την επικινδυνότητα ατυχήματος και καθόρισε κύκλους περιορισμού ανάπτυξης (κύκλοι Sevezo).

Περαιτέρω, με την ίδια επιστολή του Δήμου ενημερώθηκε η εν λόγω εταιρεία ότι είναι αδύνατο να της δοθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης αν δεν μετακινηθεί άμεσα η πυρίτιδα και ότι ο Δήμος θα αποταθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος κατεδάφισης χωρίς άλλη προειδοποίηση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Την ίδια μέρα (22 Οκτωβρίου 2019) ο δήμαρχος Λάρνακας απέστειλε με τη μορφή του κατεπείγοντος επιστολή και στην εταιρεία Προκόπης Γαβριηλίδης Λτδ.

Ο Ανδρέας Βύρας παραπέμπει στην άδεια οικοδομής με αριθμό 87/2018, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία και παρατηρεί ότι το εν λόγω υποστατικό χρησιμοποιείται για αποθήκευση ποσοτήτων πυρίτιδας, για τις οποίες όμως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση επικινδυνότητας εντάσσοντας το υποστατικό σε ζώνη Σεβέζο.

Κατόπιν τούτου, ο δήμαρχος προειδοποίησε την εταιρεία ότι εάν δεν μετακινήσει την πυρίτιδα δεν θα εκδοθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης και ο Δήμος θα προσφύγει στο δικαστήριο για να αιτηθεί την έκδοση διατάγματος κατεδάφισης. Μάλιστα, ο κ. Βύρας χρησιμοποίησε αρκετά έντονο λεκτικό προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες εάν δεν ληφθεί υπόψη η εν λόγω επιστολή.

Κλιμάκωση αντιδράσεων μετά τις προτάσεις της κυβέρνησης

Όλα αυτά έρχονται ως κλιμάκωση των αντιδράσεων όταν κατέστη σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει ριζική λύση. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από τις λύσεις που πρότεινε η κυβέρνηση, όπως παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής στις 9 περασμένου Οκτωβρίου. Ο Έπαρχος Λάρνακας, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής Επιτροπής που έχει συστήσει το Υπουργικό Συμβούλιο για χειρισμό του ζητήματος, αποκάλυψε ότι έχει αποφασιστεί η μετακίνηση του εργοστασίου κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων στη βιομηχανική Αραδίππου στην περιοχή Κρασά! Αυτό όμως πρακτικά σημαίνει ότι το εργοστάσιο θα φύγει από μια οικιστική περιοχή και θα πάει δίπλα σε μια άλλη, κάτι που απορρίπτεται από όλους τους επηρεαζόμενους.δουν με τις πράξεις».