Σε συζήτηση για τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας συμμετείχε ο Υφ. Καινοτομίας

Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (European Research Area, ERA) συζήτησαν οι υπουργοί αρμόδιοι για θέματα έρευνας και καινοτομίας κατά την πρώτη ημέρα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Την Κύπρο εκπροσώπησε στη συνάντηση ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος. Η συζήτηση έγινε υπό την προεδρία της Σλοβένας Υπουργού Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού, Σιμόνα Κούστετς και παρουσία της Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκάμπριελ.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα για την παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία με έμφαση στη διεθνή συνεργασία με τρίτες χώρες όπως αυτές της περιοχής της Μεσογείου.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά συμπεράσματα, η ΕΕ θα υιοθετήσει μια ανοιχτή προσέγγιση στη βάση κοινών βασικών αξιών και αρχών. «Η συνεργασία είναι κλειδί στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, και χαιρόμαστε για το ότι οι αντιπροσωπείες καλωσόρισαν αυτή την παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία» ανέφερε σε δήλωσή της η κ. Κούστετς.

Η Κομισιόν ενημέρωσε ακόμα τους Υπουργούς για τη διαδικασία σύνδεσης τρίτων χωρών, όπως του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου, με το πρόγραμμα – πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία, Ορίζοντας Ευρώπη 2021-27.

Οι Υπουργοί τοποθετήθηκαν για τα εθνικά σχέδια δράσης για τον ERA, το επίπεδο της εμπλοκής τρίτων χωρών και άλλων φορέων και τη συνεισφορά του ERA στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υφυπουργείου Καινοτομίας, στόχος της ολοκλήρωσης του ERA είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας ερευνητών, γνώσης και τεχνολογίας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Η κ. Κούστετς τόνισε πως η έρευνα και η καινοτομία έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν στην προώθηση μιας βιώσιμης μετάβασης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας, οι Υπουργοί εξέφρασαν τη στήριξή τους στην εν εξελίξει μεταρρύθμιση του ERA σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τις διεθνείς συνεργασίες, αρκετοί επεσήμαναν πως η συνεργασία θα πρέπει να είναι στενότερη με χώρες με παρόμοιες αρχές και αξίες σε θέματα καινοτομίας. Παράλληλα σημείωσαν πως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σύγχρονη, αποτελεσματική και απλοποιημένη δομή διακυβέρνησης.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κόκκινος στήριξε την πρόταση της προεδρίας για ένα αποδοτικό σύστημα διακυβέρνησης, ανοιχτό σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη και τόνισε την ανάγκη για σαφείς όρους εντολής των σωμάτων του ERA, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις, και για παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων στη βάση των στοιχείων τα οποία συλλέγει η Eurostat.

Τάχθηκε ακόμα υπέρ της πραγματοποίησης διμερών συναντήσεων με την Κομισιόν για καλύτερο συντονισμό και εισηγήθηκε την πραγματοποίηση Υπουργικής Διάσκεψης για τον ERA κάθε δύο χρόνια στο πλαίσιο της πολιτικής καθοδήγησης

Σε σχέση με το κυπριακό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ο κ. Κόκκινος ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι θα ενσωματωθεί στην ολοκληρωμένη εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Σε σχέση με το ερώτημα που έθεσε η προεδρία στους Υπουργούς για τη συμμετοχή διαφόρων φορέων και τρίτων χωρών στη διακυβέρνηση του ERA, απάντησε πως αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της συμμετοχής νοουμένου πως θα γίνεται ανά περίπτωση στη βάση των θεμάτων συζήτησης.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.