Σε τροχιά ολοκλήρωσης το έργο της ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Κάτω Πάφου

Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται πλέον το έργο της ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Κάτω Πάφου, μετά την προκήρυξη Προσφορών από τον Δήμο Πάφου για την αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Πάφου, μετά από συνεννόηση και έγκριση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσο είχε αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την επαναπροκήρυξη των προσφορών προκειμένου να ολοκληρωθεί σύντομα.

Τον Δεκέμβριο του 2015 προκηρύχτηκε ο Διαγωνισμός από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου και τον Φεβρουάριο του 2016 υπογράφηκε συμβόλαιο μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του επιτυχόντος προσφοροδότη GCC Ltd. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο του 2016, προστίθεται στην ανακοίνωση, διακόπηκαν όμως τον Μάϊο του 2018 λόγω σοβαρών προβλημάτων στην πρόοδο των εργασιών.

Τον Ιανουάριο του 2019, το εν λόγω Τμήμα ανέλαβε την ολοκλήρωση του έργου μέσω των υπεργολάβων, όμως οι σχετικές εργασίες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν παραγωγικά και διακόπηκαν εκ νέου τον Φεβρουάριο του 2020.

Στη συνέχεια μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος προς τον νέο Υπουργό, ο Δήμος Πάφου διεκδίκησε και πήρε την εκχώρηση του έργου για να το προσφοροδοτήσει και να το ολοκληρώσει.

Η προεκτίμηση δαπάνης για την ολοκλήρωση του έργου είναι 1.500.000 πλέον ΦΠΑ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα eProcurement μέχρι και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00, καταλήγει ο Δ. Πάφου.